Santuokos nutraukimas

Santuokos nutraukimas be sutuoktinių dalyvavimo teisme

Kai sutuoktiniai neturi laiko patys dalyvauti teismo procese dėl santuokos nutraukimo – visas santuokos nutraukimo procedūras įvykdo advokatas ir įteikia abiem sutuoktiniams ištuokos dokumentus.

Santuokos nutraukimas notarų biure.

Santuokos nutraukimas notarų biure Sutuoktinius advokatas gali atstovauti tiek rengiant procesinius dokumentus, tiek teismo procese, tačiau, jei santuoka nutraukiama notaro biure, advokatas gali atstovauti sutuoktinius tik rengiant dokumentus dėl santuokos nutraukimo, bendraujant su notaru, kreditoriais, vertėjais ir pan., tačiau sutartis dėl santuokos nutraukimo abiejų šalių bendru sutikimu notarine tvarka gali būti pasirašyta tik pačių sutuoktinių, jiems atvykstant fiziškai į notarų biurą, nuotoliniu būdu per eNotaras arba mišriu būdu.

Teisinių paslaugų kaina: 290-410 €.

Jei Jūs pageidaujate gauti šią paslaugą – prašome užpildyti anketą.

Santuokos nutraukimas be advokato dalyvavimo procese

Sutuoktiniai gaus santuokos nutraukimo procesinius dokumentus paruoštus teismui arba dokumentus paruoštus notarui bei instrukciją: ką daryti nutraukiant santuoką.
Jums pageidaujant dokumentus galime išsiųsti el. paštu, paštu arba juos galite pasiimti advokatų kontoroje.

Sutuoktiniai gaus visas reikalingas konsultacijas: el. paštu, telefonu ar advokatų kontoroje.

Jums pageidaujant procesinius dokumentus galime išsiųsti el. paštu, paštu arba juos galite pasiimti advokatų kontoroje.

Paslaugos kaina: 90 €.

Jeigu pageidaujate gauti šią paslaugą – prašome užpildyti anketą.

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Santuokos nutraukimas – tai santuokinių ryšių nutraukimas teismo arba notarine tvarka. Tai reiškia, kad sutuoktiniai ar vienas iš sutuoktinių, siekiantys, kad būtų nutraukta sudaryta ir teisėtai galiojanti santuoka, turi kreiptis į kompetentingą teismą arba nesant ginčo tarp sutuoktinių ir jiems neturint nepilnamečių vaikų – į notarų biurą. Priklausomai nuo santuokos nutraukimo būdo (teisinio pagrindo), teismui teikiamas prašymas, o tam tikrais atvejais – ieškinys. Tuo atveju, jei kreipiamasi į notarų biurą – prašymas ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektas. Pažymėtina, kad santuokos nutraukimo būdo pasirinkimas neišvengiamai turi įtakos ne tik tiesioginėms santuokos nutraukimo teisinėms pasekmėms (turto pasidalinimui, vaikų išlaikymui, prievolių kreditoriams vykdymui ir kt.), tačiau ir būsimoms išlaidoms advokato teisinei pagalbai apmokėti, taip pat rizikai, kad gali tekti padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas. Sprendžiant dėl santuokos nutraukimo būdo, būtina objektyviai įvertinti visus šiuos klausimus, kadangi netinkamas sprendimas gali lemti tik dar didesnius emocinius išgyvenimus ir nereikalingas išlaidas. Dėl šios priežasties rekomenduojame kreiptis į šeimos teisės specialistus, kurie įvertina kiekvieną situaciją individualiai bei, pasikliaudami ilgamete patirtimi ir teisinėmis žiniomis, pataria dėl klientui tinkamiausio, teisiškai palankiausio ir mažiausiai rizikingo santuokos nutraukimo būdo.

Lietuvoje santuokos nutraukimas galimas keliais būdais: abiejų sutuoktinių bendru sutikimu teisme arba notarine tvarka, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinio kaltės. Toliau kviečiame skaityti apie kiekvieną šių būdų plačiau.

SKYRYBOS BENDRU SUTIKIMU TEISME ARBA NOTARINE TVARKA

Kaip galima nuspėti iš apibrėžimo, santuokos nutraukimas sutuoktinių bendru sutikimu yra taikus santuokos nutraukimo procesas, inicijuotas abiejų sutuoktinių bendru sutarimu ir abiem sutuoktiniams sutariant dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, tokių kaip skyrybų priežastis, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, vaikams skiriamo išlaikymo dydis ir jo mokėjimo tvarka, turto ir finansinių įsipareigojimų pasidalijimas bei kiti klausimai. Verta atkreipti dėmesį, kad santuokos nutraukimui abiejų sutuoktinių bendru sutikimu taikomi tam tikri apribojimai, susiję su santuokoje išgyventu laikotarpiu ir kt., taip pat sutuoktiniai turi žinoti, kada santuokos nutraukiamos teisme, o kada pas notarą(plačiau apie tai skaitykite skiltyje „Skyrybos bendru sutarimu“, „Skyrybos bendru sutarimu teisme tvarka“ bei „Skyrybos bendru sutarimu notarine tvarka“). Atsižvelgiant į tai, kad nutraukiant santuoką šiuo būdu tarp sutuoktinių iš esmės nėra ginčo ir visos santuokos nutraukimo teisinės pasekmės jau būna aptartos iki kreipimosi į teismą dienos, šis skyrybų procesas yra greitas ir pigus – sutuoktiniams tereikia parengti sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių bei pateikti teismui arba notarui bendrą prašymą dėl santuokos nutraukimo. Tuo atveju, jei prašymas teikiamas teismui, teismas prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima supaprastinto proceso tvarka. Tuo atveju, jei prašymas teikiamas notarui, notaras prašymą priima ir sutartį patvirtina sutuoktiniams fiziškai atvykus į notaras biurą, nuotoliniu būdu per eNotaras arba mišriu būdu. Vis dėlto, siekiant, kad skyrybos iš tiesų būtų greitos ir sklandžios, rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus, kurie pigiai parengs minėtus dokumentus pagal visus teisės aktų reikalavimus, taip pat surinks ir pateiks teismui arba notarui kitus reikalingus įrodymus ir dokumentus, o jums nereikės niekuo rūpintis. Procedūros tiek pas notarą, tiek teisme, gali būti per daug sudėtingos asmeniui, kuris neturi teisinių žinių arba kuris niekada nėra nutraukęs santuokos anksčiau, todėl kviečiame pasinaudoti mūsų teikiamomis teisinėmis žiniomis. Atkreipiame dėmesį, kad skyrybų bendru sutarimu paslaugos klientams teikiamos ir internetu, užpildant svetainėje esančią santuokos nutraukimo anketą.

SKYRYBOS VIENO IŠ SUTUOKTINIŲ PRAŠYMU

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu yra galimas esant bent vienai šių aplinkybių: sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus, sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar nežinia kur esančiu arba sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą. Kaip matyti iš šių sąlygų, prašymas dėl santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu teismui gali būti teikiamas tik gana retais ir išskirtiniais atvejais. Kartu su prašymu teismui turi būti pateikiamas vieną iš nurodytų aplinkybių patvirtinantis įsiteisėjęs teismo sprendimas, o prašyme pareiškėjas, be kita ko, turi nurodyti kaip ketina vykdyti pareigas nepilnamečiams vaikams ir kitam sutuotiniui (plačiau apie tai skaitykite skiltyje „Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu“). Teismas prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima supaprastinto proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad šis procesas yra susijęs su tam tikrų aplinkybių įrodinėjimu, be to, yra inicijuojamas vieno iš sutuoktinių ir šis sprendimas gali nesutapti su kito sutuoktinio nuomone, dėl ko galimi įvairūs ginčai, nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu savarankiškai gali būti sudėtinga. Dėl šios priežasties, ieškantiems galimybės lengvai išsiskirti, rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus.

SKYRYBOS DĖL SUTUOKTINIO KALTĖS

Trečiasis būdas nutraukti santuoką – kreiptis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis laikomas kaltu, jeigu iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas (plačiau apie tai skaitykite skiltyje „Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės“). Kreipiantis į teismą šiuo pagrindu, reiškiamas vieno sutuoktinio reikalavimas kitam sutuoktiniui bei siekiama įrodyti, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Kartu su reikalavimu nutraukti santuoką paprastai yra reiškiami ir turtinio pobūdžio reikalavimai – dėl sutuoktinio ar nepilnamečių vaikų išlaikymo, dėl santuokos metu įgyto turto pasidalinimo, prievolių kreditoriams vykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Bylos dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka. Tai reiškia, kad teismui yra teikiami procesiniai dokumentai – ieškinys, atsiliepimas į ieškinį, o proceso šalys (sutuoktiniai) privalo dalyvauti bylos nagrinėjime teismo posėdžio metu. Atkreiptinas dėmesys, kad sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir teikti priešieškinį, jame išdėstant faktus, patvirtinančius,  kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės. Pareiškiant ieškinį teisme mokamas žyminis mokestis, kuris apskaičiuojamas pagal LR Civilinio proceso kodekso 80 straipsnį. Šis santuokos nutraukimo būdas yra pasirenkamas tais atvejais, kai tarp sutuoktinių vyrauja konfliktiniai santykiai ir nepavyksta rasti bendro sutarimo dėl santuokos nutraukimo. Dėl šios priežasties tiek teismui teikiamų procesinių dokumentų parengimas, tiek įrodymų, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai, įskaitant įrodymus dėl sutuoktinio kaltės, surinkimas, tiek žodinių paaiškinimų ir argumentų išdėstymas teismo posėdžio metu yra sudėtingi ir reikalaujantys teisinių žinių procesai. Dėl šios priežasties klientams savarankiškai kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės nerekomenduojame, kadangi tai gali lemti ne tik pralaimėtą skyrybų bylą, bet ir finansinius praradimus dėl pareigos padengti laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas. Mūsų skyrybų advokatai turi daug patirties dirbant su tokio pobūdžio skyrybų bylomis, todėl, įvertinę galimas rizikas ir prieinamą skyrybų paslaugų kainą, patikėkite šį klausimą šios srities profesionalams.

APIE TEISMINĘ MEDIACIJĄ

Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pakeitimams, šeimos ginčai privalo būti nagrinėjami ikiteisminiu keliu, t. y. mediacijos būdu. Tai reiškia, kad nesant sutuoktinių bendro sutarimo dėl santuokos nutraukimo, t. y. kai siekiama nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu arba dėl kito sutuoktinio kaltės, santuoką nutraukti norintis sutuoktinis privalo kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu dėl mediatoriaus skyrimo ginčo nagrinėjimui. Ir tik po mediacijos proceso, nepavykus prieiti taikaus susitarimo su mediatoriaus pagalba, klausimas dėl santuokos nutraukimo gali būti sprendžiamas teisme. Atvejais, kuomet šeimos ginčą yra privaloma spręsti ikiteisminiu keliu, skyrybų advokatai yra pasirengę padėti parengti reikalingus prašymus, patarti dėl derybinių pozicijų, paaiškinti mediacijos procese sudaromų susitarimų teisines pasekmes.

Skyrybos teisme. Įprastas santuokos nutraukimo procesas teisme trunka 2-3 mėnesius. Visi, kas nurodo greitesnius terminus – klaidina žmones. Pagal įstatyme nustatytus terminus, gavęs procesinius dokumentus dėl santuokos nutraukimo, teismas paskiria posėdį ne vėliau kaip per 30 dienų (itin retais atvejais gali paskirti anksčiau, bet neretais atvejais nukelia ilgesniam terminui). O teismo priimtas sprendimas įsiteisėja tik po 30 dienų. Todėl procedūra, neskaičiuojant svarbiausios teisinės paslaugos dalies – pačių skyrybų dokumentų parengimo ir suderinimo tarp sutuoktinių – dažniausiai teisme trunka 60 dienų (30+30).

Skyrybos pas notarą. Skyrybos abiejų sutuoktinių bendru sutikimu notarine tvarka, kai apie skyrybas nereikia informuoti kreditorių, užtrunka preliminariai nuo kelių darbo dienų iki 2 savaičių. Šis terminas priklauso nuo notaro darbo krūvio, kadangi reikia parengti ir sutarties dėl santuokos nutraukimo projektą, surinkti kitus būtinus dokumentus santuokos nutraukimui. Kai apie skyrybas reikia informuoti sutuoktinių kreditorius, skyrybos užbaigiamos notarui patvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo kreditoriams įteikimo dienos, t. y. užtrunka mėnesį laiko. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsigalioja kitą darbo dieną po jos notarinio patvirtinimo dienos.

Advokatas surinks reikalingas pažymas, paruoš dokumentų projektus, suderins juos taip, kad jie atitiktų abiejų sutuoktinių valią, pateiks dokumentus teismui arba notarui, abu sutuoktinius atstovaus teisme arba notarų biure iki pat vizito suderinimo sutarties tvirtinimui. Gaus teismo sprendimą ir atsiųs jo originalus abiem sutuoktiniams. Jeigu reikia – taip pat gaus ir atsiųs ištuoką patvirtinančius išrašus iš Gyventojų registro.