Santuokos nutraukimas

Santuokos nutraukimas be sutuoktinių dalyvavimo

Kai sutuoktiniai neturi laiko patys dalyvauti santuokos nutraukimo procese – visas santuokos nutraukimo procedūras įvykdo advokatas ir įteikia abiems sutuoktiniams ištuokos dokumentus.

Advokatas atlieka visas santuokos nutraukimo procedūras ir abiems sutuoktiniams įteikia ištuokos dokumentus bei teismo sprendimą.

Šis variantas pasirenkamas, kai sutuoktiniai nenori, negali ar neturi laiko dalyvauti santuokos nutraukimo procedūrose.

Paslaugos kaina: 290-410 €.

Jei Jūs pageidaujate gauti šią paslaugą – prašome užpildyti anketą.

Santuokos nutraukimas be advokato dalyvavimo procese

Abu sutuoktiniai patys gali be advokato dalyvavimo procese nutraukti santuoką.

Sutuoktiniai gaus visas reikalingas konsultacijas: el. paštu, telefonu ar advokatų kontoroje.

Sutuoktiniai gaus santuokos nutraukimo procesinius dokumentus paruoštus teismui bei instrukciją: ką daryti nutraukiant santuoką.

Jums pageidaujant procesinius dokumentus galime išsiųsti el. paštu, paštu arba juos galite pasiimti advokatų kontoroje.

Paslaugos kaina: 90 €.

Jeigu pageidaujate gauti šią paslaugą – prašome užpildyti anketą.

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Santuokos nutraukimas – tai santuokinių ryšių nutraukimas teismo tvarka. Tai reiškia, kad sutuoktiniai ar vienas iš sutuoktinių, siekiantys, kad būtų nutraukta sudaryta ir teisėtai galiojanti santuoka, turi kreiptis į kompetetingą teismą. Priklausomai nuo santuokos nutraukimo būdo (teisinio pagrindo), teismui turi būti teikiamas prašymas, o tam tikrais atvejais – ieškinys. Pažymėtina, kad santuokos nutraukimo būdo pasirinkimas neišvengiamai turi įtakos ne tik tiesioginėms santuokos nutraukimo teisinėms pasekmėms (turto pasidalinimui, vaikų išlaikymui, prievolių kreditoriams vykdymui ir kt.), tačiau ir būsimoms išlaidoms advokato teisinei pagalbai apmokėti, taip pat rizikai, kad gali tekti padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas. Sprendžiant dėl santuokos nutraukimo būdo, būtina objektyviai įvertinti visus šiuos klausimus, kadangi netinkamas sprendimas gali lemti tik dar didesnius emocinius išgyvenimus ir nereikalingas išlaidas. Dėl šios priežasties rekomenduojame kreiptis į šeimos teisės specialistus, kurie įvertina kiekvieną situaciją individualiai bei, pasikliaudami ilgamete patirtimi ir teisinėmis žiniomis, pataria dėl klientui tinkamiausio, teisiškai palankiausio ir mažiausiai rizikingo santuokos nutraukimo būdo.

Lietuvoje santuokos nutraukimas galimas keliais būdais: abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinio kaltės. Toliau kviečiame skaityti apie kiekvieną šių būdų plačiau.

SKYRYBOS BENDRU SUTIKIMU

Kaip galima nuspėti iš apibrėžimo, santuokos nutraukimas sutuoktinių bendru sutikimu yra taikus santuokos nutraukimo procesas, inicijuotas abiejų sutuoktinių bendru sutarimu ir abiems sutuoktiniams sutariant dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, tokių kaip skyrybų priežastis, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, vaikams skiriamo išlaikymo dydis ir jo mokėjimo tvarka, turto ir finansinių įsipareigojimų pasidalijimas bei kiti klausimai. Verta atkreipti dėmesį, kad santuokos nutraukimui abiejų sutuoktinių bendru sutikimu taikomi tam tikri apribojimai, susiję su santuokoje išgyventu laikotarpiu ir kt. (plačiau apie tai skaitykite skiltyje „Skyrybos bendru sutarimu“). Atsižvelgiant į tai, kad nutraukiant santuoką šiuo būdu tarp sutuoktinių iš esmės nėra ginčo ir visos santuokos nutraukimo teisinės pasekmės jau būna aptartos iki kreipimosi į teismą dienos, šis skyrybų procesas yra greitas ir pigus – sutuoktiniams tereikia parengti sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių bei pateikti teismui bendrą prašymą dėl santuokos nutraukimo. Teismas prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima supaprastinto proceso tvarka. Vis dėlto, siekiant, kad skyrybos iš tiesų būtų greitos ir sklandžios, rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus, kurie pigiai parengs minėtus dokumentus pagal visus teisės aktų reikalavimus, taip pat surinks ir pateiks teismui kitus reikalingus įrodymus ir dokumentus, o jums nereikės niekuo rūpintis. Atkreipiame dėmesį, kad skyrybų bendru sutarimu paslaugos klientams teikiamos ir internetu, užpildant svetainėje esančią santuokos nutraukimo anketą.

SKYRYBOS VIENO IŠ SUTUOKTINIŲ PRAŠYMU

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu yra galimas esant bent vienai šių aplinkybių: sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus, sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar nežinia kur esančiu arba sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą. Kaip matyti iš šių sąlygų, prašymas dėl santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu teismui gali būti teikiamas tik gana retais ir išskirtiniais atvejais. Kartu su prašymu teismui turi būti pateikiamas vieną iš nurodytų aplinkybių patvirtinantis įsiteisėjęs teismo sprendimas, o prašyme pareiškėjas, be kita ko, turi nurodyti kaip ketina vykdyti pareigas nepilnamečiams vaikams ir kitam sutuotiniui (plačiau apie tai skaitykite skiltyje „Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu“). Teismas prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl santuokos nutraukimo priima supaprastinto proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad šis procesas yra susijęs su tam tikrų aplinkybių įrodinėjimu, be to, yra inicijuojamas vieno iš sutuoktinių ir šis sprendimas gali nesutapti su kito sutuoktinio nuomone, dėl ko galimi įvairūs ginčai, nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu savarankiškai gali būti sudėtinga. Dėl šios priežasties, ieškantiems galimybės lengvai išsiskirti, rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus.

SKYRYBOS DĖL SUTUOKTINIO KALTĖS

Trečiasis būdas nutraukti santuoką – kreiptis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis laikomas kaltu, jeigu iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas (plačiau apie tai skaitykite skiltyje „Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės“). Kreipiantis į teismą šiuo pagrindu, reiškiamas vieno sutuoktinio reikalavimas kitam sutuoktiniui bei siekiama įrodyti, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Kartu su reikalavimu nutraukti santuoką paprastai yra reiškiami ir turtinio pobūdžio reikalavimai – dėl sutuoktinio ar nepilnamečių vaikų išlaikymo, dėl santuokos metu įgyto turto pasidalinimo, prievolių kreditoriams vykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Bylos dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka. Tai reiškia, kad teismui yra teikiami procesiniai dokumentai – ieškinys, atsiliepimas į ieškinį, o proceso šalys (sutuoktiniai) privalo dalyvauti bylos nagrinėjime teismo posėdžio metu. Atkreiptinas dėmesys, kad sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir teikti priešieškinį, jame išdėstant faktus, patvirtinančius,  kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės. Šis santuokos nutraukimo būdas yra pasirenkamas tais atvejais, kai tarp sutuoktinių vyrauja konfliktiniai santykiai ir nepavyksta rasti bendro sutarimo dėl santuokos nutraukimo. Dėl šios priežasties tiek teismui teikiamų procesinių dokumentų parengimas, tiek įrodymų, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai, įskaitant įrodymus dėl sutuoktinio kaltės, surinkimas, tiek žodinių paaiškinimų ir argumentų išdėstymas teismo posėdžio metu yra sudėtingi ir reikalaujantys teisinių žinių procesai. Dėl šios priežasties klientams savarankiškai kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės nerekomenduojame, kadangi tai gali lemti ne tik pralaimėtą skyrybų bylą, bet ir finansinius praradimus dėl pareigos padengti laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidas. Mūsų skyrybų advokatai turi daug patirties dirbant su tokio pobūdžio skyrybų bylomis, todėl, įvertinę galimas rizikas ir prieinamą skyrybų paslaugų kainą, patikėkite šį klausimą šios srities profesionalams.

APIE TEISMINĘ MEDIACIJĄ

Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pakeitimams, šeimos ginčai privalo būti nagrinėjami ikiteisminiu keliu, t. y. mediacijos būdu. Tai reiškia, kad nesant sutuoktinių bendro sutarimo dėl santuokos nutraukimo, t. y. kai siekiama nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu arba dėl kito sutuoktinio kaltės, santuoką nutraukti norintis sutuoktinis privalo kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu dėl mediatoriaus skyrimo ginčo nagrinėjimui. Ir tik po mediacijos proceso, nepavykus prieiti taikaus susitarimo su mediatoriaus pagalba, klausimas dėl santuokos nutraukimo gali būti sprendžiamas teisme. Atvejais, kuomet šeimos ginčą yra privaloma spręsti ikiteisminiu keliu, skyrybų advokatai yra pasirengę padėti parengti reikalingus prašymus, patarti dėl derybinių pozicijų, paaiškinti mediacijos procese sudaromų susitarimų teisines pasekmes.

Įprastas santuokos nutraukimo procesas trunka 2-3 mėnesius. Visi, kas nurodo greitesnius terminus – klaidina žmones. Pagal įstatyme nustatytus terminus, gavęs procesinius dokumentus dėl santuokos nutraukimo, teismas paskiria posėdį ne vėliau kaip per 30 dienų (itin retais atvejais gali paskirti anksčiau, bet neretais atvejais nukelia ilgesniam terminui). O teismo priimtas sprendimas įsiteisėja tik po 30 dienų. Todėl procedūra, neskaičiuojant svarbiausios teisinės paslaugos dalies – pačių skyrybų dokumentų parengimo ir suderinimo tarp sutuoktinių – dažniausiai teisme trunka 60 dienų (30+30).

Advokatas surinks reikalingas pažymas, paruoš dokumentų projektus, suderins juos taip, kad jie atitiktų abiejų sutuoktinių valią, pateiks dokumentus teismui, abu sutuoktinius atstovaus teisme, jaus teismo sprendimą ir atsiųs jo originalus abiems sutuoktiniams. Jeigu reikia – taip pat gaus ir atsiųs ištuoką patvirtinančius išrašus iš Gyventojų registro.