Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu yra galimos esant įstatyme nustatytoms aplinkybėms. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pagrindu santuoka yra nutraukiama pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, be to, prašymas yra nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka, teisės aktai numato galutinį sąrašą aplinkybių, kurioms esant santuoka gali būti nutraukiama šiuo pagrindu.

Santuoka vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų:

  • sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;
  • vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu šioje srityje ar ribotai veiksniu šioje srityje;
  • vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
  • vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu yra galimos esant įstatyme nustatytoms aplinkybėms. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pagrindu santuoka yra nutraukiama pagal vieno iš Prašyme dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu turi būti nurodos aplinkybės, kuriomis prašoma nutraukti santuoką, bei pridedami šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai, t. y. atitinkami teismo sprendimai ar nuosprendžiai. Be to, prašyme turi būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams. Prašymas dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Sutuoktinis, teikiantis teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu nuo žyminio mokesčio yra atleidžiamas.

Atkreiptinas dėmesys, kad skyrybos vieno sutuoktinio prašymu dėl sutuoktinių gyvenimo skyriumi yra galimos tik tokiu atveju, kai sutuoktinių separacija yra patvirtinta teismo sprendimu. Separacija – tai sutuoktinių gyvenimas skyrium, patvirtintas teismo tvarka dėl subjektyvių arba objektyvių aplinkybių, t. y. kai bendras gyvenimas tapo netoleruotinas arba gali iš esmės pakenkti nepilnamečių vaikų interesams, arba kai sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą. Kaip nurodoma teismų praktikoje, separacijos negalima painioti su faktiniu sutuoktinių gyvenimu skyrium, kurio nėra patvirtinęs teismas. Tai reiškia, kad separacija yra pagrindas nutraukti santuoką šiame skyriuje aprašoma tvarka tik tuo atveju, jeigu separacija buvo patvirtinta teismo tvarka laikantis teisės aktuose nurodytos procedūros. Separacija visada reiškia teisinį, bet ne visada fizinį sutuoktinių gyvenimą skyrium, t. y. ir patvirtinus separaciją sutuoktiniai gali likti gyventi tame pačiame bute arba name, tačiau tokiu atveju jie gyvena ne bendrai kaip šeima, o kiekvienas atskirai, t. y. netvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Norėdami nutraukti santuoką šia tvarka sutuoktiniai turi pateikti teismo sprendimą dėl gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo, be to sutuoktinių gyvenimas skyriumi turi tęstis daugiau kaip vienerius metus po teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nesant teismo patvirtintos separacijos, pareiškėjas turėtų reikšti ieškinį dėl santuokos nutraukimo kitu teisniu pagrindu – dėl kito sutuoktinio kaltės.

Jeigu skyrybos vieno sutuoktinio prašymu yra inicijuojamos remiantis kitomis šiame skyriuje nurodytomis aplinkybėmis, atitinkamai teismui turi būti pateikiami šias aplinybes patvirtinantys dokumentai: įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl sutuoktinio pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu ar nežinia kur esančiu, ar įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo vienas iš sutuoktinių yra nuteistas už netyčinį nusikaltimą bei pagal kurį šiam sutuoktiniui paskirta ilgesnė nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Skyrybos vyro ar žmonos iniciatyva

Teismas, nutraukdamas santuoką vieno sutuoktinio prašymu, nustato sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, dalyvavimo juos auklėjant ir nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarką ir išsprendžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus. Pažymėtina, kad  teismas, atsižvelgdamas į vieno sutuoktinio amžių, santuokos trukmę, sutuoktinių nepilnamečių vaikų interesus, gali atsisakyti nutraukti santuoką, jeigu santuokos nutraukimas padarytų esminės turtinės ar neturtinės žalos vienam sutuoktiniui ar jų nepilnamečiams vaikams. Tokiu atveju, skyrybos žmonos ar vyro iniciatyva gali būti pradedamos teikiant teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu ar ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Nesvarbu ar skyrybos vyro iniciatyva ar žmonos, jų procesas bet kuriuo atveju būna toks pats.

KONSULTACIJA SU ADVOKATAIS, SKYRYBŲ KAINA

Jeigu manote, kad egzistuoja pagrindai nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu, prieš kreipiantis į teismą rekomenduotina pasikonsultuoti su skyrybų advokatais. Skyrybų advokatai nustatys ar esamos aplinkybės bei turimi įrodymai atitinka teisės aktų reikalavimus, kad būtų galima nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu, bei parengs reikalingus procesinius dokumentus. Nustačius, kad faktinė situacija nėra tinkama skyryboms vieno sutuoktinio prašymu, skyrybų advokatai supažindins su kitomis santuokos nutraukimo galimybėmis. Jeigu nėra sutariama dėl konkretaus teisinių paslaugų paketo, dokumentų dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu parengimo bei atstovavimo teisme kaina yra 100 EUR.

Protingų žmonių skyrybos prasideda nuo pokalbio (neretai sunkaus) su kitu sutuoktiniu ir sąžiningo pasiūlymo kaip turi būti išspręsti klausimai dėl vaikų gyvanamosios vietos, jų išlaikymo, turto padalinimo, įsipareigojimų bankams ir kitiems kreditoriams. Nežinant kaip suformuluoti tokį pasiūlymą arba nerandant bendro sutarimo – geriausia kreiptis teisinės pagalbos į skyrybų advokatą.

Tai yra labai reti atvejai, tokie kaip sutuoktiniai teismo jau nustatytas gyvenimas skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus arba teismo sprendimu vienas sutuoktinis pripažintas neveiksniu arba nežinia kur esančiu arba kai vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau kaip vienerius metus.