Santuokos nutraukimas esant ginčui tarp sutuoktinių: nuo 2020 metų proceso pradžia ne teisme, o mediacijoje

Vasario mėnesį į mūsų kontorą kreipėsi klientė su prašymu atstovauti ją teisme santuokos nutraukimo byloje bei paruošti ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, kadangi su agresyviai besielgiančiu sutuoktiniu negali susitarti dėl turto dalybų ir nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. norint nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės privaloma pirma procedūra – pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (VGTPT) prašymą dėl mediatoriaus skyrimo.

Išgirdusi šią naujieną klientė pateikė advokatui klausimų:

Klientė: kas yra mediatorius?

Advokatas: mediatorius yra tarpininkas, kuris padeda sutuoktiniams susitarti dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir sudaryti taikos sutartį.

Klientė: kaip pateikti prašymą VGTPT?

Advokatas: kiekviename didesniame mieste yra ši tarnyba (adresą rasite internete), o prašymą patogiausia siųsti registruotu laišku.

Klientė: kaip rašyti prašymą?

Advokatas: prašymą gali rašyti vienas arba abu sutuoktiniai. Prašyme reikia nurodyti dėl ko vyksta ginčas, sutuoktinių vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, kontaktai: telefono numeris, elektroninio pašto adresai. Pridedama: sutuoktinės ar abiejų sutuoktinių asmens dokumentų kopijos.

Klientė: o kas vyksta toliau?

Advokatas: VGTPT paskiria mediatorių su kuriuo suderinama mediacijos vieta ir laikas.

Klientė: mano vyras agresyvus – aš nenoriu jo matyti.

Advokatas: sutuoktiniams nebūtina kartu lankytis pas mediatorių, galite lankytis atskirai arba susitarti su mediatoriumi dėl mediacijos vykdymo elektroniniu būdu.

Klientė: kiek kainuoja mediacijos paslaugos?

Advokatas: iki 4 valandų mediacijos paslaugos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, jei ginčo šalys savanoriškai toliau tęsia meditaciją – moka ginčo šalys pagal susitarimą su mediatoriumi.

Klientė: o kas bus, jei mano vyras nedalyvaus toje mediacijoje?

Advokatas: gavusi Jūsų prašymą dėl privalomosios mediacijos VGTPT išsiunčia Jūsų vyrui pranešimą apie gautą prašymą kartu nurodant, kad ne vėliau kaip per 14 dienų turi būti gautas vyro sutikimas dėl mediacijos vykdymo. Jeigu per nurodytą terminą sutikimas negaunamas – VGTPT išduoda pažymą dėl įstatyme nustatyto reikalavimo pasinaudoti privalomąja mediacija įvykdymo ir galite kreiptis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo.

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.