Kada įsigalioja skyrybos?

Skyrybų įsigaliojimas – svarbus juridinis faktas, leidžiantis buvusiems sutuoktiniams sudaryti naujas santuokas, sudaryti sutartis be buvusio sutuoktinio sutikimo ar atlikti kitus teisinius veiksmus, kurie gali būti atliekami tik nesusituokusių asmenų. Todėl dažnai sulaukiame klausimų, kada įsigalioja skyrybos. Atsakymus pateikia šeimos teisės specialistas advokatas dr. Darius Sauliūnas.

Advokate, kada įsigalioja skyrybos?

Skyrybos įsigalioja tuomet, kai:

  •  įsiteisėja teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Šio teismo sprendimo įsiteisėjimo terminas – 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos; arba
  • įsiteisėja notaro patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Ji įsigalioja kitą darbo dieną po jos notarinio patvirtinimo dienos.

Ar skyrybų įsigaliojimui turi įtakos ištuokos įrašą liudijančio išrašo gavimas?

Ištuokos įrašą liudijantis išrašas įtakos skyrybų įsigaliojimui neturi. Šis išrašas tik patvirtina faktą, kad asmuo yra išsituokęs. Dokumentas gali būti naudojamas darbovietėje, įvairiose valstybinėse institucijose ir kitur, kai reikalinga įrodyti ištuokos faktą. Ištuokos faktas gali būti patvirtinamas ir įsiteisėjusio teismo sprendimu arba notaro patvirtinta sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Tačiau dėl apimties ir turinio patogiau yra naudoti ištuokos įrašą liudijantį išrašą.

Ar įsiteisėjus notaro patvirtintai sutarčiai dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra galimybė ją pakeisti?

Iš esmės pasikeitus aplinkybėms (buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ar kt.), Šalys gali keisti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas. Sutartis dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo taip pat turi būti sudaryta notarine tvarka. Vieno iš buvusių sutuoktinių reikalavimu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių gali būti pakeista teismo sprendimu.

Ar įsiteisėjus teismo sprendimui dėl santuokos nutraukimo yra galimybė pakeisti teismo sprendimą, pavyzdžiui, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ar alimentų dydžio?

Nepaisant to, kad įsiteisėję teismų sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami, sprendimai, susiję su vaikų išlaikymu ar jų gyvenamosios vietos nustatymu, gali būti keičiami. Tiek vaiko motina, tiek tėvas gali bet kada kreiptis į teismą su prašymu pakeisti vaikui skiriamo išlaikymo dydį ar nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su kitu tėvu, remiantis tuo, kad pasikeitė vaikų poreikiai ar vieno iš tėvų finansinė padėtis. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismų sprendimai dėl vaikams skiriamo išlaikymo ar vaikų gyvenamosios vietos gali būti peržiūrimi.

Jeigu teismo sprendimu priteista suma, skirta vaiko išlaikymui, nebeatitinka ne tik vaiko poreikių, bet ir dabartinės šalies ekonominės situacijos, kreipkitės į mūsų advokatus konsultacijos. Įvertinsime situaciją ir patarsime, ar yra galimybių priteisti vaikui didesnį išlaikymo dydį.

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.