Skyrybų kaina

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Iš klientų dažnai sulaukiame klausimų, kiek iš tiesų kainuoja skyrybų procesas. Vienareikšmio ir visoms situacijoms tinkančio atsakymo, deja, nėra. Skyrybų kaina priklauso nuo daugelio aplinkybių. Tik įvertinę santuokos nutraukimui reikšmingas aplinkybes bei motyvus, klientams galime pateikti individualų skyrybų kainos pasiūlymą.

NUO KO PRIKLAUSO KAINA?

Sprendžiant dėl skyrybų advokato kainos, pirmiausia atsižvelgiama į tai, kokiu būdu ir teisiniu pagrindu nutraukiama sudaryta santuoka. Kaip žinia, santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

KAINA SKIRIANTIS BENDRU SUTARIMU

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu – pats paprasčiausias, greičiausias ir praktikoje dažniausiai sutinkamas santuokos nutraukimo būdas. Nutraukiant santuoką bendru sutuoktinių sutikimu, sutuoktiniai taikiai sutaria dėl priežasčių, lėmusių iširusią santuoką, taip pat ir dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir kitų klausimų). Nuo 2023 m. tais atvejais, kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų prašymas nutraukti santuoką abipusiu sutarimu teikiamas pasirinktam notarui, kuris patvirtina sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Tais atvejais, kai sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, sutuoktinių bendras prašymas nutraukti santuoką nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka teisme. Dėl šių priežasčių, skyrybų advokato skiriamą laiką santuokos nutraukimui galima nesunkiai įvertinti, todėl ir atsakyti į klausimą, kiek kainuoja skyrybos bendru sutarimu, skyrybų advokatams yra nesudėtinga. Dokumentų dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu parengimo kaina yra nuo 79 EUR. Santuoką nutraukiant notarine tvarka papildomai reikės mokėti už notarinius veiksmus, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos bendru sutarimu notarine tvarka“.

KAINA SKIRIANTIS VIENO IŠ SUTUOKTINIŲ PRAŠYMU

Nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu galima tik esant įstatyme apibrėžtoms sąlygoms, susijusioms su kito sutuoktinio neveiksnumu, teistumu ir kitomis griežtai nustatytomis aplinkybėmis. Šiuo būdu nutraukiant santuoką skyrybų procesas yra inicijuojamas pagal vieno sutuoktinio prašymą, kuris taip pat nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka. Nepaisant to, tokios skyrybos yra sudėtingesnės, kadangi kitas sutuoktinis gali nesutikti su santuokos nutraukimu, be to, teismas, atsižvelgdamas, pavyzdžiui, į nepilnamečių vaikų interesus, gali atsisakyti nutraukti santuoką pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, dėl to kaina būna didesnė. Įvertinti kiek truks santuokos nutraukimo procesas vieno sutuoktinio prašymu yra sudėtingiau. Dėl šios priežasties, jeigu nėra sutariama dėl konkretaus teisinių paslaugų paketo, dokumentų dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu parengimo bei atstovavimo teisme kaina yra nuo 100 EUR.

KAINA, KAI SKIRIAMASI DĖL SUTUOKTINIO KALTĖS

Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės – sudėtingiausias, brangiausias ir ilgiausiai trunkantis skyrybų procesas. Siekiant nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės, teismui turi būti reiškiamas ieškinys, kitas sutuoktinis dažniausiai prieštarauja ieškinyje išdėstytoms aplinkybėms ir reikalavimams, ginčas nagrinėjamas teismo posėdžio metu. Visa tai reiškia, kad skyrybų advokatas turi skirti nemažai laiko ieškinio reikalavimams suformuluoti ir pagrįsti, taip pat parengti teisinius argumentus, kuriais bus atsikertama į atsakovo teiginius, atstovauti klientą teismo posėdžio metu. Be to, reiškiant teisme ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, sutuoktiniui tenka pareiga įrodyti kito sutuoktinio kaltę, o tai reiškia įvairių papildomų dokumentų ir kitų įrodymų rinkimą ir paruošimą. Dėl šių priežasčių atstovaujant klientą santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės procese, yra sudėtinga iš anksto įvertinti skyrybų bylos trukmę, procesinių dokumentų, kuriuos bus poreikis paruošti skyrybų proceso metu, skaičių ir kitas aplinybes, lemiančias skyrybų kainą. Atsižvelgiant į tai, šių skyrybų kaina yra nuo 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą.

TURINTIEMS VAIKŲ

Skyrybų kainoms įtaką daro ir tai, ar šeimoje auga nepilnamečių vaikų, kurių gyvenamoji vieta turi būti nustatoma su vienu iš tėvų ir kuriems turi būti priteisiamas išlaikymas, taip pat ar yra santuokos metu įgyto turto, kuris santuokos nutraukimo byloje turi būti padalijamas. Šios ir kitos aplinkybės, ypatingai kai dėl jų sutuoktiniai nesutaria taikiai, lemia didesnę skyrybų kainą.

KAS YRA ŽYMINIS MOKESTIS IR KADA JIS MOKAMAS?

Skyrybų kaina priklauso ir nuo valstybei mokėtino žyminio mokesčio dydžio. Atkreiptinas dėmesys, kad nutraukiant santuoką teisme bendru sutarimu ar vieno sutuoktinio prašymu, pareiškėjai yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio. Tuo tarpu kreipiantis į teismą dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, sutuoktinis, teikiantis ieškinį, turi sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį. Skaičiuojant žyminio mokesčio dydį, reikalavimas nutraukti santuoką vertinamas kaip neturtinio pobūdžio reikalavimas ir apmokestinamas 100 EUR žyminiu mokesčiu (jei teikiami dokumentai per E.teismas portalą – žyminis mokestis mažėja iki 75 Eur). Papildomai, visi byloje reiškiami turtinio pobūdžio reikalavimai, pavyzdžiui, dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo, yra apmokestinami žyminiu mokesčiu, skaičiuojamu nuo ieškinio sumos, o ieškinio suma nustatoma pagal reikalaujamo priteisti turto rinkos vertę ir reikalaujamas priteisti kompensacijas.

SKYRYBOS GYVENANT UŽSIENYJE

Skyrybų advokato kaina taip pat priklauso ir nuo to, ar abu sutuoktiniai skyrybų metu gyvena Lietuvoje ar užsienyje. Jeigu abu sutuoktiniai ar vienas iš jų gyvena Anglijoje ar bet kurioje kitoje užsienio šalyje, skyrybų procesas gali užtrukti ilgiau ir atitinkamai kainuoti brangiau. Taip pat gali kilti poreikis versti sutuoktiniui skirtus procesinius dokumentus į užsienio kalbą ar teismui pateikiamus įrodymus – į lietuvių kalbą.

Atkreipiame dėmesį, kad skyrybų paslaugos teikiamos ir internetu. Skyrybų internetu kaina paprastai yra žemesnė, kadangi teikiant paslaugas nuotoliniu būdu yra taupomas skyrybų advokatų laikas, kurį įprastai jie skiria susitikimams su klientais mūsų biuruose Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Dėl šios priežasties rekomenduojame įvertinti šią skyrybų alternatyvą, užpildyti santuokos nutraukimo anketą ir gauti išskirtinį skyrybų advokatų pasiūlymą.

KONSULTACIJA SU SKYRYBŲ ADVOKATAIS

Apibendrinant, skyrybų kainai daro įtaką nemažai aplinkybių, susijusių su santuokos nutraukimo motyvais, sutuoktinių tarpusavio santykiais, gyvenamąja vieta, išlaikytinių skaičiumi ar bendru turtu. Klientams rekomenduojame nespėlioti ir kreiptis į skyrybų advokatus pirmosios nemokamos konsultacijos, kurios metu įvertinsime visas reikšmingas aplinkybes bei galėsime pateikti tikslų skyrybų kainos pasiūlymą.

Priklauso nuo to, koks konkretus darbas pavedamas advokatui. Jeigu klientas (-ai) prašo advokato sutvarkyti visus skyrybų klausimus nuo A iki Z, kaina svyruoja apie 500-600 Eur. Dėl 2022 m. infliacijos, šios kainos galimai jau yra pakilusios.

Tik tais atvejais, kai santuoka nutraukiama ieškinio tvarka. Tai reiškia, kad sutuoktiniai nesugebėjo suderinti santuokos nutraukimo sąlygų ir taikiai išspręsti visus klausimus. Šiais atvejais santuoka gali būti nutraukiama tik vienam iš sutuoktinių padavus ieškinio pareiškimą teismui, kuris apmokamas 3 % žyminiu mokesčiu, apskaičiuojamu nuo ieškovo reikalaujamos jam priteisti turto dalies vertės.