Skyrybos Vokietijoje

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos piliečiams atsivėrė galimybės išvykti gyventi ir dirbti į kitas Europos šalis. Nemaža dalis lietuvių pasirinko Vokietiją. Nepaisant to, kad lietuviai pilnai įsikūrė Vokietijoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje, tokie klausimai, kaip santuokos nutraukimas, vis dar dažnai yra sprendžiami čia, Lietuvoje. Lietuvos piliečiams tai yra priimtiniau dėl galimybės procesą vesti gimtąja kalba ir atitinkamai aiškiai suprasti visų susitarimų ir teismo sprendimų esmę. Iš kitos pusės, skyrybos Lietuvoje yra pigesnės nei skyrybos Vokietijoje. Vis dėlto, jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vokietijoje arba esate Vokietijos pilietis, nutraukti santuoką Lietuvoje galima tik esant tam tikroms sąlygoms. Apie skyrybas gyvenant užsienyje skaitykite šiame straipsnyje.

SKYRYBOS EUROPOS SĄJUNGOJE

Atsižvelgiant į tai, kad Vokietija yra Europos Sąjungos valstybė narė, ryšį su Vokietija ir kita Europos Sąjungos valstybe nare turinčioms santuokos nutraukimo byloms taikomas Europos Sąjungos teisinis reguliavimas, nustatantis kurioje šalyje turėti būti nagrinėjama skyrybų byla. Tokios bendros taisyklės yra naudingos tuo, kad jos aiškiai apibrėžia teismingumo taisykles, išvengiama galimybės piktnaudžiauti, pasirenkant skyrybų procesui šalį, kurioje teisinis reglamentavimas yra palankiausias, taip pat eliminuojama galimybė tą pačią skyrybų bylą nagrinėti keliose valstybėse vienu metu.

Minėtos bendros Europos Sąungos teismingumo taisyklės šeimos byloms yra įtvirtintos 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo. Šiame reglamente nurodoma, kad bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, gyvenimu skyrium (separacija) ir santuokos pripažinimu negaliojančia, jurisdikciją turi teismai, esantys toje valstybėje narėje:

1. kurios teritorijoje:

   • yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
   • buvo sutuoktinių paskiausia nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, arba
   • yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
   • yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu buvo paduotas bendras pareiškimas, arba
   • yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip metus iki pareiškimo padavimo, arba
   • yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki pareiškimo padavimo ir yra atitinkamos valstybės narės pilietis;

2. kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad jeigu abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vokietijoje, santuoka gali būti nutraukiama Lietuvoje tik tokiu atveju, jei abu sutuoktiniai turi Lietuvos pilietybę, arba jeigu vienas iš sutuoktinių Lietuvoje gyvena ilgiau nei metus, o jeigu tai Lietuvos Respublikos pilietis – ilgiau nei šešis mėnesius. Be kita ko, Lietuvoje gali būti nagrinėjamos skyrybų bylos, jeigu vieno iš sutuoktinių gyvenamoji vieta yra Lietuvoje (šiuo atveju nenustatant minimalaus gyvenimo Lietuvoje laikotarpio) ir į teismą kreipiamasi dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu teisme tvarka. Nuo 2023-01-01 sutuoktiniai, neturintys nepilnamečių vaikų, taikiai nutraukti santuoką gali tik notarine tvarka, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos bendru sutarimu notarine tvarka“.

Atkreiptinas dėmesys, kad kartu su reikalavimu nutraukti santuoką dažnai sprendžiami ir kiti susiję klausimai, tokie kaip vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, vaikams skiriamo išlaikymo dydis ar bendro turto padalijimas. Tokiems atvejams Europos Sąjungos reglamentai nustato individualias teismingumo taisykles. Pavyzdžiui, bylose dėl tėvų pareigų vaikams jurisdikcija paprastai nustatoma pagal vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą. Į šias teismingumo taisykles taip pat labai svarbu atsižvelgti. Plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos gyvenant užsienyje“.

Verta paminėti, kad net ir tokiu atveju, kai santuokos nutraukimo byla yra teisminga Lietuvos teismams, tai dar nereiškia, kad santuokos nutraukimui bus taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir juose įtvirtintos santuokos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės. Santuokos nutraukimo bylose, turinčiose tarptautinį elementą, aktualus Europos Sąjungos 2010 m. gruodžio 20 d. Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 dėl tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, kuris taikytinas tiek Lietuvai, tiek Vokietijai. Pagal šį Reglamentą, sutuoktiniai gali susitarti dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės, jeigu ši teisė yra:

 • valstybės, kurioje susitarimo sudarymo metu yra sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta, teisė; arba
 • valstybės, kurioje buvo sutuoktinių paskiausia įprastinė gyvenamoji vieta, jeigu susitarimo sudarymo metu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, teisė; arba
 • valstybės, kurios pilietybę susitarimo sudarymo metu turi bet kuris iš sutuoktinių, teisė; arba
 • teismo vietos teisė.

Reglamente tai pat nurodoma, kad šalims nepasirinkus taikytinos teisės, santuokos nutraukimui taikoma teisė tos valstybės:

 • kurioje bylos iškėlimo teisme metu yra sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta; arba, jei ši sąlyga netenkinama;
 • kurioje buvo sutuoktinių paskiausia įprastinė gyvenamoji vieta, su sąlyga, kad gyvenimo toje valstybėje laikotarpis nesibaigė daugiau nei prieš vienerius metus iki bylos iškėlimo teisme, jei bylos iškėlimo teisme metu vienas iš sutuoktinių toje valstybėje tebegyvena; arba, jei ši sąlyga netenkinama;
 • kurios pilietybę bylos iškėlimo teisme metu turi abu sutuoktiniai; arba, jei ši sąlyga netenkinama;
 • kurios teisme iškelta byla.

Santuokos nutraukimui taikytina teisė neabejotinai turi didelę reikšmę tiek dėl santuokos nutraukimo galimybių, tiek dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių reglamentavimo. Dėl šios priežasties kreipiantis į teismą dėl santuokos, turinčios tarptautinį elementą, nutraukimo, rekomenduotina gerai apsvarstyti bei pasirinkti (kai yra pasirinkimo galimybė) ne tik valstybę, kurioje bus nagrinėjama santuokos nutraukimo byla, tačiau ir palankiausią santuokos nutraukimui taikytiną teisę.

Kaip galima pastebėti, skyrybos, turinčios užsienio elementą, pavyzdžiui, skyrybos Vokietijoje, pasižymi tuo, kad tik teisingas faktinių aplinkybių įvertinimas, kompetetingo teismo bei taikytinos teisės nustatymas gali lemti sklandžias ir greitas skyrybas. Dėl šios priežasties klientams rekomenduojame pasitelkti profesionalią teisinę pagalbą. Išlaidos advokato teisinei pagalbai šiuo atveju bus mažesnis praradimas, lyginant su tuo, kokius finansinius nuostolius galimai patirsite tarptautinio pobūdžio santuokos nutraukimo byloje dalyvaudami savarankiškai. Tai ypatingai aktualu tais atvejais, kai jūsų sutuoktinis inicijuoja skyrybas dėl jūsų kaltės.

Jeigu jus domina skyrybos Vokietijoje, galime jums padėti. Skyrybų adokatai yra sukaupę didelę patirti dirbant su tarptautinio pobūdžio santuokos nutraukimo bylomis ir gerai išmano teismingumo taisykles, įtvirtintas Europos Sąjungos reglamentuose. Mūsų skyrybų advokatai, išklausę bylai reikšmingas faktines aplinkybes, greitai identifikuos kurios šalies teismai turi jurisdikciją nagrinėti skyrybų bylą, atskirai įvertins ir kitų susijusių reikalavimų teismingumą bei pateiks rekomendaciją, į kurį teismą sutuoktiniui ar abiems sutuoktiniams reikėtų kreiptis, kokius dokumentus pateikti, kokios numatomos bylinėjimosi išlaidos ir preliminari skyrybų proceso trukmė. Verta paminėti, kad ši pirmoji konsultacija yra visiškai nemokama.

SKYRYBŲ PASLAUGOS GYVENANTIEMS UŽSIENYJE

Jeigu neturite galimybės grįžti į Lietuvą ir kreiptis į skyrybų advokatus tiesiogiai, galite tai padaryti ir internetu. Skyrybos internetu – tai šiuolaikiškas būdas spręsti santuokos nutraukimo klausimą kai gyvenate ne Lietuvoje. Jums tereikia užpildyti svetainėje esančią santuokos nutraukimo anketos formą ar susisiekti elektroniniu paštu info@skyrybos.lt. Po pirmosios nemokamos konsultacijos nusprendę, kad savo santuokos nutraukimo bylą norite patikėti mums, mes pasirūpinsime visais teisiniais formalumais, o ištuokos dokumentus išsiųsime jums registruotu laišku kad ir kur tuo metu būtumėte.

Santuokos nutraukimo bylose, turinčiose užsienio elementą, skyrybų advokatų paslaugų kaina priklauso nuo daugelio aplinkybių. Pirmosios konsultacijos metu yra nustatoma, kurioje šalyje turėtų būti vedama skyrybų byla, kokiu pagrindu prašoma nutraukti santuoką (bendru sutarimu, dėl sutuoktinio kaltės ar vieno sutuoktinio prašymu), ar sutuoktiniai turi vaikų, ar yra santuokoje įgyto turto ir kitos reikšmingos aplinkybės, kurias įvertinus skyrybų advokatas pateikia klientui individualų pasiūlymą. Nesutarus dėl konkretaus teisinių paslaugų paketo, preliminari skyrybų advokatų paslaugų kaina yra 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą.

Taip, jeigu gyvenimas Vokietijoje nėra nuolatinis (pastovus) arba bent vienas iš sutuoktinių yra išsaugoję gyvenamąją vieta Lietuvoje.

Taip. Mes teikiame visapusiškas teisines paslaugas gyvenantiems užsienyje.