SKYRYBOS BENDRU SUTARIMU NOTARINE TVARKA

Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus skyrybų klausimus.

Nuo 2023-01-01 įsigaliojo LR Civilinio kodekso Šeimos teisės straipsnių pakeitimai, kuriais nustatoma, jog tais atvejais, kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų ir santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutuoktiniai privalo ją nutraukti notarine tvarka. Tai reiškia, kad nuo 2023-01-01 teismas nenagrinėja prašymų dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu, jei šeimoje nėra bendrų nepilnamečių vaikų.

Tais atvejais, kai yra bendrų nepilnamečių vaikų, santuokos ir toliau nutraukiamos teisme supaprastinto proceso tvarka, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos bendru sutarimu teisme tvarka“.

KOKIOMS SĄLYGOMS ESANT SKYRYBOS BENDRU SUTIKIMU VYKSTA NOTARINE TVARKA?

Norėdami nutraukti santuoką, kreipkitės į mus ir mes įvertinsime ar yra visos sąlygos santuoką nutraukti bendru sutikimu notarine tvarka. Prieš pradedant rengti santuokos nutraukimo dokumentus, įvertinsime:
1) ar nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau negu vieneri metai;
2) ar abu sutuoktiniai sutinka sudaryti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių;
3) ar abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje;
4) ar nėra bendrų nepilnamečių vaikų;
5) ar bus galima patvirtinti, kad sutuoktiniai negyvena daugiau nei metus santuokinio gyvenimo bei netvarko bendro ūkio.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI NOTARUI?

Sutuoktiniai, kreipdamiesi į notarą dėl santuokos nutraukimo bendru jų sutikimu, turi pateikti notarui:

1) prašymą patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių;
2) sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektą;
3) rašytinį patvirtinimą, kad sutuoktiniai negyvena daugiau nei metus santuokinio gyvenimo bei netvarko bendro ūkio;
4) pranešimų kreditoriams (jeigu jų yra ir yra bendro dalintino turto) kopijas ir pranešimų išsiuntimą bei gavimą patvirtinančius dokumentus;
5) rašytinį patvirtinimą, jog nepageidauja, kad jiems būtų skirtas terminas susitaikyti. Jei tokio pareiškimo nebus, notaras privalės pasiūlyti sutuoktiniams susitaikyti ir iki 6 mėnesių atidėti santuokos nutraukimą;
6) santuokos liudijimą/santuokos sudarymą liudijantį išrašą;
7) dokumentus patvirtinančius bendro turto įgijimą;
8) dokumentus apie finansinius įsipareigojimus (jeigu jų yra);
9) pareiškimą dėl kompensacijos nemokėjimo (kai nukrypstama nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo ir kompensacija nemokama).

Mes galime parengti visus dokumentus, gauti santuokos sudarymą liudijantį išrašą, surinkti dokumentus, pagrindžiančius bendro turto įgijimą ir t.t.

Dokumentus parengiame ir suderiname su Jumis bei notaru, po to rezervuojame Jums laiką notarų biure dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pasirašymo ir patvirtinimo.

KREDITORIŲ INTERESŲ APSAUGA NUTRAUKIANT SANTUOKĄ NOTARINE TVARKA

Kaip nagrinėjant prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu teisme, taip ir notarine tvarka labai svarbu užtikrinti kreditorių interesus (jeigu jų yra). Tačiau yra esminis skirtumas nuo proceso teisme, nutraukiant santuoką pas notarą sutuoktiniai turi informuoti visus žinomus bendrus jų abiejų ar vieno iš jų kreditorius tik tuomet, kai sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių aptariami sutuoktinių turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo klausimai.

Esant bendro dalintino turto bei esant kreditoriams, mes peržiūrime Jūsų pateiktas kredito sutartis, įvertiname prisiimtų finansinius įsipareigojimus. Poreikiui esant, tarpininkaujame tarp Jūsų ir kreditoriaus dėl sutarties modifikavimo (pvz. dažniausiai solidarioji atsakomybė keičiama į asmeninę). Parengiame sutarties dėl santuokos nutraukimo projektą taip, kad ji neprieštarautų kreditorių interesams. Taip pat parengiame ir išsiunčiame kreditoriams pranešimus apie santuokos nutraukimą ir sutarties projektą.

Pranešant kreditoriams apie santuokos nutraukimą, jiems turi būti išsiųstas ne tik sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektas, bet ir notaro, į kurį sutuoktiniai kreipsis, kontaktiniai duomenys. Mes jau turime darbo patirties Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje derinant ne vieną santuokos nutraukimo atvejį notarine tvarka. Todėl galite drąsiai pasitikėti mūsų rengiamų dokumentų kokybe ir notarais, su kuriais bendradarbiaujame.

PER KIEK LAIKO SANTUOKA NUTRAUKIAMA BENDRU SUTARIMU NOTARINE TVARKA?

Jeigu Jums kiltų klausimas per kiek laiko notaras patvirtina sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, svarbu žinoti, kad greitį lemia tai ar turite bendro dalintino turto ir ryšium su tuo – turite kreditorių ar ne.

Kaip jau minėjome, nutraukiant santuoką per notarą sutuoktiniai turi informuoti visus žinomus bendrus jų abiejų ar vieno iš jų kreditorius tik tuomet, kai sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių aptariami sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimai.

Kreditoriai turite teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo gavimo dienos Jums (sutuoktiniams) ir notarui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus (jei tokių yra) dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo būdo ar kitų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nuostatų, galinčių pažeisti jų, kaip kreditoriaus, interesus, ir konkrečius siūlymus, kaip į šiuos prieštaravimus būtų galima atsižvelgti.

Taigi, nesant pareigos, nurodytos LR Civilinio kodekso 3.543 straipsnio 1 dalyje, notarai sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių gali tvirtinti nedelsiant po Jūsų prašymo pateikimo, esant kreditoriams ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo kreditoriams įteikimo dienos.

Jeigu kreditoriai pateikia savo prieštaravimus, į kuriuos sutuoktiniai nesutinka atsižvelgti ir pagal juos pakeisti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų notaras sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių netvirtina ir sutuoktiniai turi teisę dėl santuokos nutraukimo kreiptis į teismą.

Vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai, kurie nustatyta tvarka nebuvo informuoti apie sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymą ar šios sutarties pakeitimą ir kurių teisės buvo pažeistos dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų, turi teisę per vienus metus nuo dienos, kurią sužinojo apie sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymą ar jos pakeitimą, šias sąlygas ginčyti teismo tvarka ir reikalauti atkurti pažeistas teises. Todėl labai svarbu, kad nutraukiant santuoką nurodytumėte visus kreditorius.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI SKYRYBŲ BENDRU SUTARIMU NOTARINE TVARKA LYGINANT SU TEISMO TVARKA

Santuokos nutraukimas notarine tvarka klientams palankesnis tuo, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsigalioja kitą darbo dieną po jos notarinio patvirtinimo dienos. Primename, kad teismo sprendimas įsiteisėja tik po 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos. Pagrindinis šio santuokos nutraukimo būdo privalumas yra tas, jog sutuoktiniai „sutaupo“ laiko, kadangi nereikia laukti kol sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsiteisės.

Pagrindinis santuokos nutraukimo notarine tvarka trūkumas yra tas, kad klientai neišvengiamai turi patirti išlaidų notaro paslaugoms. Kviečiame susipažinti su įkainiais už notarinius veiksmus:

Notarinis veiksmas LR Teisingumo ministro patvirtinti įkainiai PAVYZDYS
Jeigu sutuoktinių dalijamo turto vertė 100 000 Eur (Vienas butas)
Už prašymo dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu patvirtinimą 3–8 Eur+PVM; 8 Eur+PVM
Už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai neturi dalijamo turto 36–101 Eur+PVM
Už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai turi dalijamo turto 0,17 procento nuo viso dalijamo turto bendros vertės, bet ne mažiau kaip 70 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur, + PVM; 170 Eur+PVM
Už patikras VĮ Registrų centro registruose (pvz. NTR, GR, JADIS, TAAR) ir kt. registruose (pvz. VĮ „Regitra“) Apie 20 Eur Apie 20 Eur
Nekilnojamojo turto nuosavybės įregistravimas RC NTR 16 Eur + PVM (notarui)

ir apie 26 Eur (RC už 1 NT objektą)

16 Eur + PVM (notarui)

ir apie 26 Eur (RC už 1 NT objektą)

Iš viso: 240 Eur+PVM

Deja, advokatas negali atstovauti sutuoktinių notarų biure tvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra asmeninio pobūdžio, todėl notarai sutartį tvirtina tik fiziškai atvykus į notarų biurą abiem sutuoktiniams ir pateikus asmens dokumentų originalus, suderinus nuotolinį vizitą per eNotaras arba mišriu būdu.

Taip, tuo atveju, jei fiziškai atvykti negalite (gyvenate skirtinguose Lietuvos miestuose, užsienyje ir kt.) sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių gali būti patvirtinama nuotoliniu būdu. Nuotolinio susitikimo metu abu sutuoktiniai privalo turėti Lietuvoje išduoto asmens dokumento originalą (pvz. LR pasas, LR ATK, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje) bei kvalifikuotą elektroninį parašą.

Pažymime, kad kvalifikuotą elektroninį parašą, kuris galiotų Lietuvoje, užsienio piliečiai gali gauti naudodamiesi tokiomis platformomis kaip MARK ID.

Jei minėto dokumento ar el. parašo, kuris nors sutuoktinis neturi, sutartis gali būti tvirtinama mišriu būdu, tai reiškia, jog tik tas sutuoktinis, kuris neturi Lietuvoje išduoto asmens dokumento ar el. parašo atvyksta pas notarą į biurą.

Taip, gali. Tačiau sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtinimo metu būtinas vertėjo dalyvavimas. Vertėjas raštu ir žodžiu išverčia santuokos nutraukimo notarine tvarka dokumentus. Mes bendradarbiaujame su keliais vertėjų biurais, todėl galėsime padėti Jums rasti vertėją geriausia kaina ir suderinti vertėjo dalyvavimą tvirtinant sutartį.

Pagal LR Civilinio kodekso 3.541 straipsnio 1 dalį sutuoktiniai jau turi turėti:
– rašytinį patvirtinimą, kad sutuoktiniai negyvena daugiau nei metus santuokinio gyvenimo bei netvarko bendro ūkio;
– sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių;
– pranešimų kreditoriams (jeigu jų yra) kopijas ir jų išsiuntimą bei gavimą patvirtinančius dokumentus.

Todėl rekomenduojame Jums kreiptis į teisininkus, kurie padės parengti reikiamus dokumentus, taip išvengsite klaidų. Klaidų eliminavimas sutaupys Jums laiko santuokos nutraukimo procese.
Teisininkai greičiau ir teisingiau įvertins Jūsų situaciją, pvz. įvertins ar nėra kredito sutarčių šeimos poreikių tenkinimui, pasirašytų anksčiau nei vieneri metai. Tokias kredito sutartis notarai galėtų traktuoti kaip paneigiančias sutuoktinių pareiškimą, jog daugiau nei metus negyvena santuokinio gyvenimo bei netvarko bendro ūkio. Taigi, teisininkai padės išspręsti visus probleminius klausimus iki dokumentų pateikimo notarui. Tikėtina, kad minėtus dokumentus gali parengti ir notaras, tačiau tai priklauso nuo notaro, į kurį kreipsitės, sprendimo.