Skyrybos: kaip dalijamas turtas?

Apie tai kaip dalijamas turtas skyrybų metu kalbamės su skyrybų advokatu dr. Dariumi Sauliūnu.

Kaip dalijamas sutuoktinių turtas skyrybų metu? Kokie pagrindiniai turto padalijimo principai?

Santuokos nutraukimo bylose dalijant sutuoktinių turtą vadovaujamasi lygių dalių principu, kuris reiškia, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra 50:50. Atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. Teismas gali nukrypti nuo lygių dalių principo ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu nustatoma, kad sutuoktinių indėlis į bendrą turtą buvo ženkliai nevienodas.

Verta atkreipti dėmesį, kad skyrybų metu dalijamas tik tas turtas, kuris pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Į šį apibrėžimą nepatenka sutuoktinių atskirai įgytas turtas iki santuokos sudarymo, sutuoktiniui dovanotas ar jo paveldėtas turtas po santuokos sudarymo (jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn), taip pat sutuoktinių asmeninio naudojimo daiktai (avalynė, drabužiai, profesinės veiklos įrankiai) ir kitos įstatyme numatytos turto kategorijos.

Sutuoktiniai kartais klysta manydami, kad pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio darbinės veiklos ar iš šių pajamų įgytas turtas, kai tuo metu kitas sutuoktinis nedirbo ir augino vaikus, yra asmeninė tas pajamas uždirbusio sutuoktinio nuosavybė. Tai yra klaidingas manymas, kadangi pajamos gautos iš vieno ar abiejų sutuoktinių darbinės veiklos teisės aktuose pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.

Ar dalijant turtą turi įtakos tai, su kuo lieka gyventi vaikai?

Kaip jau minėta, teismas, atsižvelgdamas į vaikų interesus, dalindamas sutuoktinių bendrą turtą gali (bet neprivalo – tai priklauso nuo kitų bylos apkinkybių) nukrypti nuo lygių dalių principo ir didesnę turto dalį (pavyzdžiui, ⅔ buto) priteisti sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi vaikai.

Kokiais atvejais sutuoktiniui paliekama teisė naudoti kitam sutuoktiniui priklausantį turtą po santuokos nutraukimo?

Jeigu gyvenamoji patalpa yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė arba po santuokos nutraukimo priteisiama vienam iš sutuoktinių, teismas savo sprendimu gali nustatyti uzufruktą ir palikti joje gyventi kitą sutuoktinį, jeigu su juo po santuokos nutraukimo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai. Uzufruktas nustatomas, kol vaikai sulaukia pilnametystės. Taip pat pasitaiko atvejų, kai atidalinta vieno sutuoktinio turto dalis yra perduodama vaikui kaip išlaikymas turtu.

Sutuoktiniams, abejojantiems koks turtas ir kaip turi būti dalijamas skyrybų byloje, rekomenduojame kreiptis į šios sirties specialistus, kurie paaiškins ir patars kaip sutartyje dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių aptarti turto padalijimo klausimus.

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.