Skyrybos bendru sutarimu

Leiskite padėti išsiskirti bendru sutarimu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Skyrybos bendru sutarimu yra dažniausiai praktikoje pasitaikantis santuokos nutraukimo būdas. Mažiausiai 9 iš 10 atvejų sutuoktiniai santuoką nutraukia būtent šiuo keliu. Ir taip yra ne be priežasties. Šiuo būdu inicijuojant santuokos nutraukimą rengiami nesudėtingos formos dokumentai, procesas yra pakankamai greitas, todėl atitinkamai ir išlaidos, susijusios su teisine pagalba, skyrybų procese yra mažesnės, lyginant su kitais santuokos nutraukimo būdais.

KADA GALIMA IŠSISKIRTI ABIPUSIU SUTARIMU?

Skyrybos bendru sutarimu yra tinkamos tokiais atvejais, kai sutuoktiniai neturi ginčo dėl skyrybų priežasties ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, tokių kaip santuokos metu įgyto turto pasidalijimas, prievolės vaikams ir kt.

Atsižvelgiant į tai, kad kartu su bendru sutuoktinių prašymu nutraukti santuoką teismui arba notarui turi būti pateikiama ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, minėti klausimai dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutuoktinių jau turi būti aptarti prieš kreipiantis į teismą ar notarą. Pažymėtina, kad skyrybos bendru sutarimu yra galimos tik jeigu nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai. Toks ribojimas yra numatytas siekiant, kad sprendimas dėl santuokos nutraukimo nebūtų neapgalvotas, impulsyvus, taip pat siekiant užkirsti kelią fiktyvioms santuokoms. Vis dėlto, nutraukti santuoką nepraėjus metams yra tikrai įmanoma, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos nepraėjus metams

KAS GALI NUTRAUKTI SANTUOKĄ BENDRU SUTUOKTINIŲ SUTIKIMU?

Nuo 2023-01-01 įsigaliojo LR Civilinio kodekso Šeimos teisės straipsnių pakeitimai, kuriais nustatoma, kad tais atvejais, kai sutuoktiniai santuoką nutraukia abiejų šalių bendru sutikimu ir sutuoktiniai bendrų nepilnamečių vaikų neturi, skyrybos vyksta notarine tvarka, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos bendru sutarimu notarine tvarka“. Tais atvejais, kai sutuoktiniai santuoką nutraukia abiejų šalių bendru sutikimu ir sutuoktiniai turi bendrų nepilnamečių vaikų, skyrybos vyksta teisme, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos bendru sutarimu teisme tvarka“.

Pažymime, kad santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu teisme ar pas notarą nėra alternatyva, t. y. Jūsų neturite teisės laisvai rinktis, kam – teismui ar notarui, teiksite prašymą dėl santuokos nutraukimo.

Sutuoktiniai nutraukdami santuoką bendru sutikimu turi labai objektyviai įsivertinti šias sąlygas: ar nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau negu vieneri metai, ar sutuoktiniai sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, ar abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje, kiek laiko nebetvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo ar turi/neturi bendrų nepilnamečių vaikų.

Tuo atveju, jei sutuoktiniai neturi bendrų nepilnamečių vaikų ir atitinkina visas kitas LR Civilinio kodekso 3.51 str. nurodytas sąlygas, prašymas dėl santuokos nutraukimo privalo būti teikiamas ne teismui, o notarui.

KOKIA KAINA UŽ SANTUOKOS NUTRAUKIMĄ BENDRU SUTARIMU?

Nors skyrybos bendru sutarimu iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nesudėtingu procesu, vis dėlto, tik profesionali skyrybų advokato pagalba užtikrins, kad sutartyje dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių bus aptarti visi būtini klausimai ir teismui ar notarui bus pateikti visi reikalingi dokumentai. Profesionalių dokumentų dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu parengimo kaina yra nuo 79 EUR. Norėdami sužinoti kiek tiksliai kainuos Jūsų skyrybų procesas, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Nutraukiant santuoką bendru sutarimu, sutuoktiniai nuo prievolės mokėti teismui žyminį mokestį yra atleidžiami.

Nutraukiant santuoką bendru sutarimu pas notarą sutuoktiniai taip pat nemoka žyminio mokesčio, kadangi procesas pas notarą yra visiškai savarankiškas ir jokių papildomų veiksmų teisme sutuoktiniams atlikti nereikia. Sutuoktiniai turi žinoti, kad nutraukiant santuoką bendru sutarimu pas notarą, jie turės susimokėti už notarinius veiksmus, kurių dydis įtvirtintas „Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1R-96 redakcija). Jūsų patogumui notarinių veiksmų įkainiai pristatyti „Skyrybos bendru sutarimu notarine tvarka“, todėl kviečiame susipažinti.

KIEK LAIKO UŽTRUNKA SANTUOKOS NUTRAUKIMAS BENDRU SUTARIMU?

Santuokos nutraukimo procesas teisme trunka 2-3 mėnesius. Pagal LR Civilinio kodekse nustatytą terminą, gavęs procesinius dokumentus dėl santuokos nutraukimo, teismas paskiria posėdį ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Santuokos nutraukimo bylos, kuriose teismas nustato terminą trūkumams pašalinti gali būti nagrinėjamos ilgiau. Teismo priimtas sprendimas įsiteisėja po 30 dienų. Apibendrinus, procesas teisme trunka 60 dienų (30+30). Į šį terminą nėra įskaičiuotas laikas procesinių dokumentų rengimui, mūsų skyrybų advokatai dirba itin greitai, todėl tokių dokumentų parengimas užtrunka nuo kelių darbo dienų iki 2 savaičių. Terminas priklauso nuo sutuoktinių turto apimties, kadangi reikia surinkti išrašus, pažymas apie turimą turtą, kreditorinių įsipareigojimų, kadangi reikia peržiūrėti kredito sutartis, taip pat poreikio surinkti kitus papildomus dokumentus.

Skyrybos abiejų sutuoktinių bendru sutikimu notarine tvarka, užtrunka preliminariai nuo kelių darbo dienų iki 2 savaičių, Tačiau tik tais atvejais, kai sutuoktiniai neturi dalintino turto ir dėl to nereikia informuoti kreditorių apie inicijuotas skyrybas. Iš esmės terminas priklauso nuo notaro darbo krūvio. Skyrybų dokumentai turi būti suderinti su notaru, todėl tai reikalauja laiko. Tais atvejais, kai apie skyrybas reikia informuoti sutuoktinių kreditorius, skyrybos užbaigiamos notarui patvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo kreditoriams įteikimo dienos, t. y. užtrunka mėnesį laiko. Taigi sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimas gali būti labai trumpas arba ilgesnis apytiksliai 1-1,5 mėn. ir tik tuo atveju, jei kreditoriai nereiškia prieštaravimų ir neteikia siūlymų sutarties sąlygų korekcijoms. Gera žinia, jog sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsigalioja kitą darbo dieną po jos notarinio patvirtinimo dienos.

Net skyrybų bendru sutarimu sutvarkymas yra per daug svarbus gyvenimo klausimas, kad jį spręstume bent jau nepasitarę su teisininku. Šiems svarbiems klausimams spręsti, įvairių klaidų ir nesusipratimų išvengti, savo laiką, pinigus ir net nervus taupyti geriausiai padės skyrybų advokatas, turintis tokių bylų patirties ir praktikos.

Pastaruoju metu gana žymiai pakilo įvairių paslaugų, tame tarpe ir advokatų teisinių paslaugų įkainiai. Jeigu prieš pora metų ar net metus buvo galima tikėtis skyrybų bendru sutarimu (nesant vaikų, dalintino turto ir kreditų) kainos tarp 80-150 EUR, tai dabar be 100 EUR tokia paslauga vargiai tikėtina. Dažniausiai skyrybose pasitaikanti situacija yra kuomet sutuoktiniai jau turi ir vaikų, ir bendro turto, ir kreditorių. Šiuo atveju procesas yra šiek tiek ilgesnis ir sudėtingesnis, todėl ir skyrybų kaina gali svyruoti nuo 400 EUR iki 600 EUR. Advokatų valandinis įkainis Vilniaus mieste šiuo metu yra vidutiniškai 120-130 EUR už valandą.