Skyrybos: nuo ko pradėti?

Suprantame, kad santuokos nutraukimas yra labai svarbus žingsnis kiekvieno asmens, nusprendusio jį žengti, gyvenime. Tema „Skyrybos: nuo ko pradėti?“ yra skirta būtent šiems asmenims, kad padėtų suprasti koks yra skyrybų procesas ir kuo gali padėti skyrybų advokatai.

Pirmasis klausimas, kuris kyla sutuoktiniams, nutarusiems nutraukti santuoką, yra nuo ko pradėti skyrybų procesą. Dalis besiskiriančių sutuoktinių atidėlioja skyrybas vien dėl tos priežasties, kad jiems nėra gerai žinoma, koks tai yra procesas, kokių dokumentų reikia ir kiek tai kainuoja. Dažnai skyrybų atidėliojimas daro neigiamą įtaką tiek pačių faktiškai kartu nebegyvenančių sutuoktinių gyvenimo kokybei, tiek vaikams, kurių išlaikymo, taip pat bendravimo su skyriumi gyvenančiu tėvu ar motina klausimai nėra aiškiai apibrėžti. Kiti sutuoktiniai elgiasi priešingai – pradeda skyrybų procesą pilnai neįsigilinę į santuokos nutraukimo galimybes ir teisines pasekmes, bando nutraukti santuoką savarankiškai, o tai gali lemti ilgą ir sudėtingą procesą, taip pat, esant ginčui, turėti neigiamos įtakos vieno iš sutuoktinių interesams, susijusiems su finansiniais įsipareigojimais, turto padalijimu, vaikų išlaikymu ar galimybe su jais matytis. Skyrybų advokatų nuomone, nei vienas, nei kitas elgesys nėra geriausia išeitis šeimos ginčui spręsti, todėl šiame straipsnyje pateikiame informaciją apie tai, nuo ko reikėtų pradėti skyrybas.

TURTO DALYBOS: NUO KO PRADĖTI?

Visų pirmiausia prieš dalinantis sutuoktinių turtą kviečiame susipažinti su LR Civilinio kodekso 3.88 straipsniu, kuriame nurodyta, kas pripažįstama bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe bei su LR Civilinio kodekso 3.89 straipsniu, kuriame nurodyta, kas pripažįstama asmeniniu sutuoktinių turtu.

Sudarius turto sąrašą labai svarbu nustatyti jo vertę. Nustačius vertę peržiūrėkite turimus kreditorinius įsipareigojimus. Tiek teismas, tiek notaras prašys Jūsų šių duomenų – turto balanso.

Jei dalinate sutuoktinių turtą nukrypstant nuo lygių sutuoktinių turto dalių principo, turite išspręsti ir klausimą dėl kompensacijos mokėjimo/nemokėjimo sutuoktiniui, kuriam teks mažesnė dalis turto.

Skyrybų procesas

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas nutraukti santuoką dažnai priimamas po tam tikro sutuoktinių barnio ar kito skaudaus įvykio, skyrybų advokatai pirmiausia pataria nedaryti skubotų sprendimų, palaukti kol nurims neigiamos emocijos dėl iširusių santykių, apsvarstyti ar nėra galimybės santuoką išsaugoti. Sprendimas nutraukti santuoką turėtų būti racionalus ir labai gerai pasvertas, sutuoktiniai turėtų neabejoti, kad santuoka faktiškai iširo ir nėra galimybės jos išsaugoti. Tik priėmus tokį sprendimą, abiems sutuoktiniams ar vienam iš jų rekomenduotina pereiti į kitą etapą santuokos nutraukimo procese, t.y. konsultacijas su skyrybų advokatu.

Sutuoktiniai, kurie priėmė tvirtą sprendimą nutraukti sudarytą santuoką, turi dvi išeitis – arba inicijuoti santuokos nutraukimo bylą savo jėgomis, pasikliaujant turimomis žiniomis, arba patikėti šį klausimą skyrybų advokatams. Rekomenduotina rinktis antrąjį variantą dėl kelių priežasčių. Pirma, tik ilgametę patirtį turintis skyrybų advokatas, įvertinęs kiekvieno kliento individualią situaciją bei remdamasis galiojančiais įstatymais, pasiūlys tinkamiausią ir labiausiai kliento interesus apsaugantį santuokos nutraukimo būdą. Antra, santuokos nutraukimo procesas yra galimas tik teisme arba notarine tvarka, todėl tik teisinį išsilavinimą bei reikiamą patirtį turintis advokatas gali užtikrinti, kad visi procesiniai dokumentai bus paruošti pagal teisės aktų reikalavimus ir teismo ar notaro bus priimti iš pirmo karto. Ir trečia, tik skyrybų advokatas neturi asmeninio suinteresuotumo santuokos nutraukimo pasekmėmis, nėra veikiamas emocijų, gali kritiškai vertinti aplinkybes, dėl ko yra tinkamiausias asmuo atstovauti kliento interesus nutraukiant santuoką. Dėl šių priežasčių, siekiant sklandžių ir greitų skyrybų verta kreiptis į skyrybų advokatus.

Jeigu sutuoktiniai ar vienas iš sutuoktinių priima sprendimą naudotis skyrybų advokatų paslaugomis, prieš imantis realių santuokos nutraukimo procedūrų, rekomenduotina susitikti su skyrybų advokatu pirmajai nemokamai konsultacijai ar nemokamai pasikonsultuoti nuotoliniu būdu (internetu ar telefonu). Šios pirmosios konsultacijos metu klientas supažindina skyrybų advokatą su reikšmingomis faktinėmis aplinkybėmis, šeimos sudėtimi bei sutuoktinių bendro turto sudėtimi. Vykstant į pirmąjį susitikimą su advokatu, derėtų būti pasiruošus atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kokios priežastys lėmė, kad santuoka iširo?
 • Ar kitas sutuoktinis sutinka nutraukti santuoką taikiai?
 • Ar šeimoje yra nepilnamečių vaikų? Jeigu taip, ar sutuoktiniai sutaria dėl vaikų išlaikymo dydžio, vaikų gyvenamosios vietos ir vaikų bendravimo su skyriumi gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos?
 • Ar yra santuokoje įgyto turto? Jeigu taip, koks tai turtas ir ar sutuoktiniai sutaria dėl šio turto padalijimo tvarkos?
 • Ar sutuoktiniai turi finansinių įsipareigojimų? Jeigu taip, ar sutuoktiniai sutaria dėl šių prievolių pasidalijimo? Ar sutuoktiniams yra žinoma kreditorių nuomonė dėl galimybės padalinti finansinius įsipareigojimus?
 • Ar po santuokos nutraukimo sutuoktiniai planuoja skirti vienas kitam išlaikymą?
 • Kur yra sutuoktinių (-io) gyvenamoji vieta?

____

Šios informacijos paprastai pakanka, kad skyrybų advokatas galėtų įvertinti santuokos nutraukimo galimybes ir perspektyvas, sudaryti santuokos nutraukimo strategiją, preliminariai įvertinti kiek laiko truks skyrybų procesas ir kokia bus skyrybų advokato paslaugų kaina. Jeigu skyrybų advokato pateiktas pasiūlymas klientui yra priimtinas, sudaroma teisinių paslaugų teikimo ir atstovavimo teisme sutartys, kurioje numatoma skyrybų advokato paslaugų apimtis ir kaina.

Pasirašius teisinių paslaugų ir atstovavimo sutartis, skyrybų advokatai pradeda darbą su santuokos nutraukimo byla:

 1. Atvejais, kuomet yra privalomas mediacijos procesas (plačiau apie mediacijos procesą skaitykite čia), kliento vardu kreipiasi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu skirti mediatorių, pataria klientui dėl derybinių pozicijų, atstovauja klientą mediacijos procese, jeigu sutuoktiniams pavyksta susitarti taikiai, parengia taikos sutartį, paaiškina klientui jo teisines pasekmes.

 2. Atvejais, kai mediacijos procesas nėra privalomas arba kai sutuoktiniams nepavyksta išspręsti ginčo mediacijos būdu, priklausomai nuo faktinių aplinkybių ir pasirinktos santuokos nutraukimo strategijos, parengia reikalingus procesinius dokumentus:

  • kai santuoka nutraukiama bendru sutarimu teismo tvarka – sutuoktinių prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių;
  • kai santuoka nutraukiama bendru sutarimu notarine tvarka – sutuoktinių prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu notarine tvarka bei sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių projektą, rašytinį patvirtinimą apie gyvenimą skyrium ir atsisakymą susitaikyti;
  • kai santuoka nutraukiama pagal vieno sutuoktinio prašymą – prašymą dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu;
  • kai santuoka nutraukiama dėl sutuoktinio kaltės – ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės.
 3. Parengtus dokumentus suderina su klientu, jeigu reikia patikslinti juose aprašomas faktines aplinkybes, pakoreguoja juos pagal kliento pastabas.

 4. Surenka santuokos nutraukimui reikalingus dokumentus ir įrodymus, jeigu reikalinga, kreipiasi dėl įvairių pažymų išdavimo į registrus ir kitas valstybines institucijas (plačiau apie santuokos nutraukimo bylai reikalingus dokumentus skaitykite čia).

 5. Dokumentus kartu su priedais pateikia kompetentingam teismui arba pasirinktam notarui.

 6. Jeigu santuoka nutraukiama teisme ir teismas nusprendžia bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, skyrybų advokatai atstovauja klientą teisme, teismo posėdžio metu duoda paaiškinimus, užduoda klausimus kitai skyrybų bylos šaliai ir liudytojams, jeigu reikia, teikia teismui prašymus iškviesti liudytojus, išreikalauti papildomus įrodymus.

 7. Teismui išnagrinėjus skyrybų bylą ir priėmus teismo sprendimą, skyrybų advokatai teikia prašymą civilinės metrikacijos skyriui, kad būtų išduotas santuokos nutraukimą liudijantis dokumentas, kuris vėliau perduodamas klientui.

Sprendžiant klausimą nuo ko pradėti skyrybas, kiekvienam klientui taip pat aktualu tai, kokia yra skyrybų advokatų paslaugų kaina. Kaip jau minėta, skyrybų paslaugų kaina iš esmės priklauso nuo santuokos nutraukimo strategijos – kokiu būdu (teisiniu pagrindu) bus siekiama nutraukti santuoką. Atsižvelgiant į tai, skyrybų paslaugų kaina gali vyruoti nuo fiksuotos 79 EUR kainos už dokumentų parengimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu teismo ar notarine tvarka, iki 100 EUR už vieną skyrybų advokatų paslaugų teikimo valandą sudėtingesnėse santuokos nutraukimo bylose. Plačiau apie skyrybų paslaugų kainą galite skaityti čia. Visais atvejais skyrybų paslaugų kaina ir (ar) jos apskaičiavimo metodas yra aprašomi teisinių paslaugų sutartyje, todėl skyrybų proceso eigoje gauta sąskaita už teisines paslaugas klientui niekada netaps staigmena.

Kitas nemažiau aktualus klausimas – kokiu metu turi būti atsiskaitoma su skyrybų advokatu už suteiktą teisinę pagalbą. Priklausomai nuo to, kokiu būdu (teisiniu pagrindu) yra nutraukiama santuoka, gali skirtis ir apmokėjimo už paslaugas momentas. Inicijuojant santuokos nutraukimą dėl sutuoktinio kaltės, išlaidos advokato pagalbai yra priskiriamos bylinėjimosi išlaidoms ir, bylos laimėjimo atveju, priteisiamos iš atsakovo (kito sutuoktinio). Šiuo atveju dokumentai, pagrindžiantys patirtas bylinėjimosi išlaidas turi būti pateikiami į bylą iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Dėl šios priežasties, jeigu santuoka nutraukiama dėl sutuoktinio kaltės, skyrybų advokato paslaugos turėtų būti apmokamos dar nepasibaigus skyrybų procesui. Nutraukiant santuoką kitais pagrindais (bendru sutuoktiniu sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu), skyrybų advokato teikiamų paslaugų apmokėjimo momentas yra susitarimo tarp skyrybų advokato ir kliento klausimas. Priklausimai nuo situacijos, gali būti prašoma sumokėti avansą, taip pat gali būti atsiskaitoma ir pasibaigus skyrybų procesui, kai klientui įteikiami ištuoką liudijantys dokumentai. Skyrybų advokatai, atsižvelgdami į kliento poreikius ir skyrybų aplinkybes, gali pasiūlyti įvairius atsiskaitymo būdus. Be kita ko, skyrybų advokatas gali atstovauti sutuoktinių interesus ir parengti skyrybų dokumentus nepriklausomai nuo to, kurio miesto notarų biure būtų tvirtinama sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Kitas klausimas, kuris būna svarbus ketinantiems pradėti skyrybų procesą, yra susijęs su santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo vieta ir skyrybų advokato buveinės vieta. Atkreipiame dėmesį, kad visiškai nėra būtina, kad skyrybų advokatas būtų įsisteigęs tame mieste ar regione, kuriame vyksta santuokos nutraukimo byla. Skyrybų advokatai sudaro sąlygas klientams kreiptis į juos bei konsultuotis nuotoliniu būdu, visi dokumentai, kuriais dalijamasi proceso metu, įskaitant ir procesinių dokumentų pateikimą teismui, gali būti siunčiami elektroniniu būdu, dokumentus patvirtinant elektroniniu parašu (jeigu tai yra priimtina klientui). Verta atkreipti dėmesį, kad mūsų skyrybų advokatai, įsikūrę Vilniuje ar kituose miestuose, teikia paslaugas ir dalyvauja santuokos nutraukimo bylose visoje Lietuvoje, todėl miestas, kuriame vyksta santuokos nutraukimo byla, nėra priežastis atsisakyti teikti paslaugas. Dėl šios priežasties skyrybų advokato buveinės vieta neturėtų būti lemiamas kriterijus, renkantis atstovą santuokos nutraukimo byloje. Esminis kriterijus, pagal kurį rekomenduojame rinktis skyrybų advokatą – tai jo kompetencija ir patirtis.

Apibendrinant verta pasakyti, kad skyrybos – gana dažnas reiškinys šiuolaikinėje visuomenėje. Todėl jeigu esate tvirtai apsisprendę dėl santuokos nutraukimo ir esate įsitikinę, kad išsaugoti santuokos galimybių nėra, rekomenduojame šio klausimo daugiau neatidėlioti ir žengti pirmąjį žingsnį naujo gyvenimo link. Mūsų skyrybų advokatai turi beveik 20 metų patirtį dirbant su santuokos nutraukimo bylomis, yra atstovavę klientų interesus daugiau nei 1000 santuokos nutraukimo bylų. Dėl šios priežasties, žengiant šį svarbų gyvenimo žingsnį, mūsų skyrybų advokatai jums bus patikimu partneriu.

Jeigu susipažinus su tema „Skyrybos: nuo ko pradėti?“ jums dar liko neatsakytų klausimų apie tai, nuo ko pradėti skyrybas ir kuo gali padėti skyrybų advokatai, kviečiame susisiekti su skyrybų advokatais svetainėje esančiais kontaktais, ir mes atsakysime į visus jums rūpimus klausimus.