Skyrybos UK (Anglijoje)

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Nemaža dalis lietuvių šeimų yra išvykusios gyventi į Angliją. Pasitaiko situacijų, kuomet sutuoktiniai, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Anglijoje, siekia nutraukti santuoką ir, paprastumo dėlei, nori tai padaryti Lietuvoje. Dažnai sulaukiame kausimų, ar galimos skyrybos gyvenant UK, ar geriau sutuoktiniams grįžti į Lietuvą, ar kreiptis į skyrybų advokatus Londone ar vis dėlto šiuo klausimu gali padėti ir Lietuvos teisininkai. Šie ir kiti klausimai tapo dar aktualesni, kai 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. Anglijos išstojimas iš Europos Sąjungos neabejotinai turės įtakos tarptautinį elementą turinčių šeimos bylų nagrinėjimui, kadangi šiuo metu Europos Sąjungoje galioja bendros šeimos bylų teismingumo nustatymo taisyklės. Bendrai apie tarptautinį elementą turinčių šeimos bylų teismingumo taisykles skaitykite „Skyrybos gyvenant užsienyje“, tuo tarpu šiame skyriuje sužinosite apie skyrybų gyvenant Anglijoje ypatumus ir kokią įtaką šiam procesui turi ir turės reiškinys, vadinamas „Brexit“.

KUOM SKYRYBOS ANGLIJOJE SKIRIASI NUO KITŲ ŠALIŲ?

Skyrybos UK pasižymi tuo, kad kol Jungtinė Karalystė priklausė Europos Sąjungai, tarptautinį elementą turinčių santuokos nutraukimo bylų teismingumas buvo nustatomas vadovaujantis 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo. Pagal šį reglamentą, jeigu abu sutuoktiniai turi nuolatinę gyvenamąją vietą Anglijoje, jie gali nutraukti santuoką Lietuvoje tokiu atveju, jeigu abu sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Tuo atveju, jeigu sutuoktiniai turi skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių pilietybes ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Anglijoje, norint nutraukti santuoką Lietuvoje, reikia, kad vienas iš sutuoktinių iki pareiškimo dėl santuokos nutraukimo padavimo dienos gyventų Lietuvoje ne mažiau kaip metus, o jeigu tai yra Lietuvos Respublikos pilietis – ne mažiau kaip šešis mėnesius.

Anglijai išstojus iš Europos Sąjungos, kilo klausimas ar minėtas Reglamentas, nustatantis kurios šalies teismas turi jurisdikciją nagrinėti santuokos nutraukimo bylą, toliau bus taikomas. Vadovaujantis Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, Anglijos išstojimo procesui yra nustatomas pereinamasis laikotarpis, kuris tęsis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Susitarime numatoma, kad Reglamente nustatytos teismingumo taisyklės bus taikomos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos pradėtiems teismo procesams. Tai reiškia, kad jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Anglijoje, jūs galite inicijuoti santuokos nutraukimo procesą Lietuvoje pagal aukščiau minėtas taisykles tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kaip žinome, net ir po išstojimo iš Europos Sąjungos, Anglija sudaro sąlygas pasilikti joje gyventi kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams. Dėl to klausimas, susijęs su tarptautinį elementą turinčiomis santuokos nutraukimo bylomis, išliks aktualus ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, skyrybos UK turėtų būti vertinamos kaip skyrybos, turinčios trečiosios šalies užsienio elementą, ir skyrybų bylų teismingumas turėtų būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Karalystės sutartimi dėl savitarpio teisinės pagalbos. Pažymėtina, kad šiuo metu tokia tarptautinė sutartis tarp šalių nėra sudaryta. Jeigu pasibaigus pereinamajam laikotarpiui valstybės nesudarys susitarimo, nustatančio šeimos bylų teismingumo taisykles, asmenims, kurie gyvena Anglijoje ir nori nutraukti santuoką Lietuvoje, bus taikomos Lietuvos teisės aktų nuostatos. Tai reiškia, kad Lietuvos teismas, spręsdamas klausimą dėl santuokos nutraukimo bylos priėmimo, vadovausis nacionalinėje teisėje įtvirtintomis teismingumo taisyklėmis. Pagal Lietuvos teisę, santuokos nutraukimo procesas gali vykti Lietuvoje, jeigu nors vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo be pilietybės ir šio asmens be pilietybės nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Taip pat Lietuvos teismams yra teismingos santuokos nutraukimo bylos, kai abu sutuoktiniai yra užsienio šalies piliečiai, tačiau jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Taigi, skyrybos gyvenant UK ateityje pasižymės tam tikra specifika, nulemta pasikeitimų tarptautinės politikos srityje. Dėl šios priežasties, jeigu jus domina skyrybos UK, rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus, kurie padės nepaklysti tarptautinių susitarimų labirintuose ir tiksliai nustatys, kurios šalies teismas turi jurisdikciją nagrinėti jūsų santuokos nutraukimo bylą. Tokiu būdu neprarasite daug laiko, be to, jums nereikės naudotis brangiais skyrybų advokatais UK.

KONSULTACIJA SU SKYRYBŲ ADVOKATAIS

Nepriklausomai nuo to, ar santuoką nutraukiate bendru sutuoktinių sutarimu teisme, bendru sutuoktinių sutarimu notarine tvarka, ar dėl sutuoktinio kaltės, skyrybų advokatai yra pasiruošę padėti skyrybose, kai vyras ar žmona yra užsienyje, taip pat abiem sutuoktiniams esant užsienyje. Santuokos nutraukimo teisme metu, skyrybų advokatai pasirūpina visu skyrybų gyvenant Anglijoje procesu – surenka reikalingus įrodymus, parengia procesinius dokumentus, atstovauja kliento interesus teismo posėdžio metu, esant kliento pageidavimui – išsiunčia ištuokos dokumentus registruotu laišku tiesiai klientui į rankas. Ilgametė skyrybų advokatų patirtis leidžia mums tvirtai teigti, kad dažniausiai sutuoktiniams net nėra būtina atvykti į Lietuvą. Atsižvelgiant į tai greitos skyrybos UK yra tikrai įmanomos. Santuoką su užsienio piliečiu nutraukiant bendru sutuoktinių sutarimu notarine tvarka, yra tam tikrų sąlygų, todėl prieš pradedant rengti skyrybų dokumentus, mes visada pasiteiraujame ar sutartį notaras galės patvirtinti nuotoliniu būdu ar vis tik užsieniečiui reikęs atvykti į Lietuvą fiziškai.

Advokatas gali atlikti visus atstovavimo teisme Lietuvoje veiksmus, todėl nėra būtina grįžti į Lietuvą vien tam, kad būtų nutraukta santuoka. Santuoką nutraukiant notarine tvarka, deja, advokatas negali atstovauti sutuoktinių interesų pasirašant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, todėl konkrečiu atveju įvertinsime ar notaras galės patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir ar bus būtina atvyki į užsieniečiui į Lietuvą. Deja, praktika rodo, jog dažniausiai atvykti būtina, nes užsienietis neturi Lietuvoje išduoto asmens dokumento (pvz. leidimo laikinai gyventi Lietuvoje).

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS INTERNETU

Atkreipiame dėmesį, kad galimos ir skyrybos internetu UK. Skyrybos internetu – tai greitas ir patogus būdas gauti skyrybų paslaugas nuotoliniu būdu. Tai ypatingai aktualu asmenims, gyvenantiems Anglijoje ar kitoje užsienio šalyje. Užpildžius interneto svetainėje esančią santuokos nutraukimo anketos formą, skyrybų advokatai iš karto gauna pagrindinę informaciją apie norimą nutraukti santuoką. Pateiktos informacijos dažniausiai užtenka, kad skyrybų advokatai įvertintų reikšmingas skyrybų bylos faktines aplinkybes ir nustatytų, ar santuokos nutraukimo procesą galima vesti Lietuvoje, ar tai vis dėlto reikėtų daryti Anglijoje.

PASLAUGŲ KAINOS

Skyrybų Anglijoje paslaugų kaina priklauso nuo faktinių aplinkybių. Yra vertinama, ar procesas gali vykti Lietuvoje, ar santuokos nutraukimo byloje bus sprendžiami turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir kiti klausimai. Jeigu nesutariama dėl konkretaus teisinių paslaugų paketo, preliminari skyrybų gyvenant Anglijoje kaina yra 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą. Užpildykite santuokos nutraukimo anketos formą ir gaukite asmeninį pasiūlymą.

Taip, jeigu gyvenimas Jungtinėje Karalystėje nėra nuolatinis (pastovus) arba bent vienas iš sutuoktinių yra išsaugoję gyvenamąją vieta Lietuvoje.

Advokatas gali atlikti visus atstovavimo teisme Lietuvoje veiksmus, todėl nėra būtina grįžti į Lietuvą vien tam, kad būtų nutraukta santuoka.