Skyrybos Airijoje

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Skyrybos Airijoje – viena iš mūsų skyrybų advokatų praktikos sričių. Dėl skyrybų paslaugų į mus dažnai kreipiasi sutuoktiniai, gyvenantys Airijoje, taip pat Lietuvoje likę gyventi sutuoktiniai, kurių vyras ar žmona yra išvykę gyventi į šią užsienio šalį. Iš tokių klientų paprastai sulaukiame klausimų, ar galima santuoką nutraukti Lietuvoje, ir jeigu taip – kokios sąlygos, kokių dokumentų reikia, kiek tai kainuoja ir kiek laiko trunka skyrybų procesas. Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus galite gauti, jeigu kreipsitės į mūsų skyrybų advokatus.

Skyrybų advokatai teikia paslaugas ne tik gyvų susitikimų metu, tačiau ir internetu. Skyrybos internetu – šiuolaikiškas būdas nutraukti santuoką, ypatingai aktualus tiems, kurie gyvena Airijoje ar kitoje užsienio šalyje. Kad gautumėte skyrybų internetu paslaugą, jums tereikia užpildyti svetainėje esančią santuokos nutraukimo anketos formą. Gavę jūsų užklausą, skyrybų advokatai išanalizuos visas reikšmingas faktines aplinkybes ir atsakys į visus su santuokos nutraukimu Airijoje susijusius klausimus. Verta atkreipti dėmesį, kad ši pirmoji konsultacija klientams visiškai nieko nekainuoja.

Skyrybos gyvenant užsienyje yra sudėtingos tuo, kad šiuo klausimu nepakanka susipažinti su Lietuvos ar kitos valstybės teisės aktais, reguliuojančiais santuokos nutraukimą, o reikia platesnio tiek nacionalinės teisės, tiek Europos Sąjungos teisės išmanymo. Tai pirmiausia pasakytina apie valstybės, kurioje turėtų būti nagrinėjama skyrybų byla, nustatymą.

Tais atvejais, kai šalys yra skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir (ar) gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taikomas Europos Sąjungos teisinis reguliavimas, t.y. Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo. Kitais atvejais taikomos arba tarptautinės teisinės pagalbos sutartys, kurių šalys yra Lietuvos Respublika ir kita su ginču susijusi valstybė (dvišalės ir trišalės teisinės pagalbos sutartys), arba nacionalinė teisė.

SKYRYBŲ REGLAMENTAS

Skyrybos Airijoje – tai sritis, kuriai taikomas minėtas Reglamentas. Vadovaujantis šiuo Reglamentu, bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, jurisdikciją turi teismai, esantys toje valstybėje narėje:

 1. kurios teritorijoje:
  1. yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
  2. buvo sutuoktinių paskiausia nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, arba
  3. yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
  4. yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu buvo paduotas bendras pareiškimas, arba
  5. yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip metus iki pareiškimo padavimo, arba
  6. yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki pareiškimo padavimo ir yra atitinkamos valstybės narės pilietis arba, kalbant apie Airiją, jeigu joje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai arba, kalbant apie Airiją, kurioje yra abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta.

Atsižvelgiant į tai, jeigu abu sutuoktiniai turi nuolatinę gyvenamąją vietą Airijoje, jie gali nutraukti santuoką Lietuvoje tik tokiu atveju, jeigu abu sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Lietuvoje taip pat gali būti nutraukiama santuoka, jeigu bent vienas iš sutuoktinių iki pareiškimo dėl santuokos nutraukimo padavimo dienos gyvena Lietuvoje ilgiau kaip metus, o jeigu tai yra Lietuvos Respublikos pilietis – ilgiau kaip šešis mėnesius. Pažymėtina, kad Lietuvoje gali būti nagrinėjama skyrybų byla teisme ir tokiu atveju, jeigu bent vienas iš sutuoktinių turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje (šiuo atveju nenumatant minimalaus gyvenimo šalyje termino) ir sutuoktiniai teikia prašymą nutraukti santuoką bendru sutikimu teismine tvarka. Nuo 2023-01-01 sutuoktiniai, neturintys nepilnamečių vaikų, taikiai nutraukti santuoką gali tik notarine tvarka, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos bendru sutarimu notarine tvarka“.

Skyrybos abiejų sutuoktinių bendru sutikimu teisme užtrunka mėnesį laiko. Notarine tvarka nuo 2 savaičių (jei sutuoktiniai kreditorių neturi) iki 1,5 mėnesio (jei sutuoktiniai turi kreditorių).

Kaip nurodoma Lietuvos teismų praktikoje, Reglamente nustatytos teismingumo taisyklės santuokos nutraukimo bylose yra lygiavertės ir neturi jokio taikymo prioriteto ar hierarchijos. Tai reiškia, kad jeigu santuokos nutraukimo bylai gali būti taikomos kelios teismingumo taisyklės, sutuoktiniai gali pasirinkti kuria iš jų vadovautis. Tokiais atvejais teismai yra įpareigojami įsitikinti, kad atsakovas bus įtrauktas į skyrybų procesą, tinkamai informuotas ir išklausytas.

Verta paminėti, kad nustatant teismą, turintį jurisdikciją nagrinėti skyrybų bylą, reikšmingas yra prašymo padavimo momentas. Tai, jog faktinė situacija, sudaranti jurisdikcijos pagrindą, pasikeičia po to, kai valstybės narės teismui paduodamas prašymas, nereiškia, jog teismas netenka jurisdikcijos nagrinėti bylą – teismo jurisdikcija išlieka. Tokio teisinio reglamentavimo logika yra ta, kad sutuoktinis negalėtų išvengti bylos nagrinėjimo atitinkamame teisme vien pakeisdamas kriterijų, kurio pagrindu teismas prisiėmė jurisdikciją. Priešingu atveju, tokių galimybių egzistavimas neabejotinai pažeistų kito sutuoktinio, inicijuojančio skyrybų bylą, teises ir teisėtus interesus, nes tokiu būdu būtų ribojama asmens galimybė kreiptis į teismą.

Kalbant apie tarptautinį elementą turinčias santuokos nutraukimo bylas aktualu ir tai, kad atskiriems šeimos bylose kylantiems reikalavimams, pavyzdžiui, dėl santuokos nutraukimo, tėvų pareigų, išlaikymo ar bendro turto padalijimo, gali būti taikomas skirtingas teisinis reglamentavimas, o kartu ir skirtingos teismingumo taisyklės. Pavyzdžiui, reikalavimas dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo gali būti pareiškiamas kaip vienas iš teisme spręstinų reikalavimų santuokos nutraukimo byloje, tačiau tokio pobūdžio reikalavimams taikomos kitos teismingumo taisyklės. Priklausomai nuo to, kurios valstybės yra susijusios su byla dėl išlaikymo, jurisdikcija yra nustatoma pagal Europos Sąjungos Išlaikymo reglamentą, tarptautines daugiašales sutartis (Hagos, Lugano konvencijas), tarptautines dvišales teisinės pagalbos sutartis ar nacionalinę teisę. Todėl gali susiklostyti tokia situacija, kad nagrinėti santuokos nutraukimo bylą turi jurisdikciją vienos šalies teismas, tuo tarpu kitus byloje reiškiamus reikalavimus – kitos šalies teismas. Dėl šio priežasties, siekiant ekonomiškų ir greitų skyrybų, yra labai svarbu įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir nustatyti valstybę, kurios teismas turėtų jurisdikciją nagrinėti visus byloje reiškiamus reikalavimus.

KONSULTACIJA SU SKYRYBŲ ADVOKATAIS

Kaip galime matyti, skyrybos Airijoje yra labai kompleksinis klausimas, reikalaujantis ne vieno tarptautinio teisės akto išmanymo. Dėl šios priežasties rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus, kurie profesionaliai atstovaus jus viso skyrybų proceso metu, taip bus taupomas jūsų laikas ir pinigai.

Skyrybų advokatų paslaugų santuokos nutraukimo bylose su užsienio elementu kaina yra 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą. Pažymime, kad ši kaina yra preliminari. Tiksliai pasakyti kiek kainuos jūsų skyrybų procesas galėsime tik po to, kai žinosime visas reikšmingas bylai faktines aplinkybes. Tuo tikslu kviečiame kreiptis dėl nemokamos konsultacijos.

Taip, jeigu gyvenimas Airijoje nėra nuolatinis (pastovus) arba bent vienas iš sutuoktinių yra išsaugoję gyvenamąją vieta Lietuvoje.

Skyrybos abiejų sutuoktinių bendru sutikimu užtrunka mėnesį laiko.