Skyrybos dėl neištikimybės

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Sutuoktinio neištikimybė – tai viena priežasčių nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės. Teisės aktuose numatyta, kad vienam sutuoktiniui įrodžius kito sutuoktinio neištikimybės faktą, pastarojo kaltė dėl santuokos iširimo yra preziumuojama. Tokiu atveju galimos skyrybos dėl neištikimybės.

Santuokos nuotraukimo dėl sutuoktinio kaltės procesas plačiau aprašomas skyriuje „Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės“, tuo tarpu šiame skyriuje bus aprašoma neištikimybės samprata santuokos nutraukimo dėl neištikimybės bylose bei neištikimybės fakto įrodinėjimo specifika.

Teisės aktai numato, kad sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti. Sutuoktinių vienas kito pagarba plačiau paaiškinama teismų praktikoje, kurioje nurodoma, kad sutuoktinių abipusės pagalbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės. Atsižvelgiant į tai, sutuoktinio neištikimybė yra laikoma sutuoktinių abipusės pagarbos pažeidimu, lemiančiu preziumuojamą kaltę dėl iširusios santuokos.

NEIŠTIKIMYBĖS ĮRODYMAS

Skyrybose dėl neištikimybės, kaip ir kitose šeimos bylose, įrodinėjimo priemonės turi atitikti bendrus reikalavimus įrodymams. Teisės aktai numato, jog faktiniai duomenys bylose gali būti nustatomi, be kita ko, ir rašytiniais įrodymais, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Neištikimybės fakto įrodinėjimas yra gana sudėtingas dėl problemų, kylančių surenkant įrodymus. Atsižvelgiant į šiuos sunkumus, įrodymams keliami reikalavimai teismų gali būti švelninami, tačiau tokiu atveju įrodymai turi atitikti kitus byloje esančius faktinius duomenis.

Vis dėlto, teismo sprendimų skyrybose dėl žmonos neištikimybės, taip pat skyrybose dėl vyro neištikimybės analizė leidžia prieiti išvados, kad teismai vis dėlto dažnai atsisako pripažinti, kad santuoka nutrūko dėl sutuoktinio neištikimybės dėl akivaizdžių objektyvių ir patikimų neištikimybės faktų dėl fizinės sutuoktinio neištikimybės ir objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų tuos faktus, trūkumo. Pavyzdžiui, vienoje byloje teismas nustatė, kad atsakovo išdėstytos aplinkybės, kad jis matė sutuoktinę automobilyje su jos vadovu, kad sutuoktinė dažnai važinėjo su vadovu į įvairius statybos objektus, taip pat kad sutuoktinė dirbo išeiginėmis dienomis, nepatvirtino sutuoktinės neištikimybės fakto.

Taip pat dažnai pasitaiko atvejų, kuomet teismams pateikiami pakankamai objektyvūs įrodymai, patvirtinantys vyro ar žmonos neištikimybę, tačiau teismai pripažįsta, kad kaltinamo neištikimybe sutuoktinio veiksmai negalėjo turėti jokios įtakos faktiškai jau iširusiai santuokai. Pavyzdžiui, vienoje skyrybų byloje atsakovės neištikimybės faktas buvo įrodinėjamas ieškovo paaiškinimais ir liudytojų parodymais, kurie byloje paliudijo matę atsakovę būnant neištikima su kitu vyru. Teismas iš esmės pripažino, kad atsakovė buvo neištikima, tačiau taip pat nustatė, kad ieškovas, naudodamas psichologinį smurtą prieš atsakovę, sudarė sąlygas iširti santuokai, todėl vėlesni atsakovės veiksmai nebegalėjo turėti jokios įtakos faktiškai jau iširusiai santuokai. Atsižvelgiant į tai, teismas nusprendė, kad ieškovas neįrodė atsakovės neištikimybės fakto kaip santuokos iširimo priežasties.

Taip pat pasitaiko atvejų, kuomet skyrybos dėl neištikimybės baigiasi kitų sutuoktinio pareigų pažeidimo konstatavimu ir santuokos nutraukimu dėl sutuoktinio kaltės. Pavyzdžiui, vienoje byloje teismas nepripažino neištikimybe vyro asmeniško ir intymaus pobūdžio bendravimo telefonu su kita moterimi, kadangi sutuoktinė nepateikė jokių kitų įrodymų, kuriuos būtų galima vertinti kaip akivaizdžią ieškovo fizinę neištikimybę su kita moterimi, tačiau nusprendė, kad toks vyro elgesys neabejotinai darė neigiamą įtaką poros šeimyniniam gyvenimui, todėl teismui buvo pagrindas teigti, kad ieškovas pažeidė kitas sutuoktinio pareigas ir yra kaltas dėl iširusios santuokos.

Pateikta atvejų analizė sudaro pagrindą teigti, kad sutuoktinio neištikimybės faktui pagrįsti teismui turi būti pateikiami akivaizdūs, objektyvūs ir patikimi įrodymai. Dėl šios priežasties skyrybos dėl neištikimybės yra pakankamai sudėtingas teisminis ginčas, reikalaujantis iš skyrybų advokato aukščiausio profesionalumo. Pažymėtina, kad skyrybų dėl neištikimybės bylos paprastai trunka ilgiau nei kitos santuokos nutraukimo bylos, kadangi tokio tipo skyrybų bylose užtrunka įrodymų rengimo procesas, taip pat teisme gali būti skiriamos įvairios ekpertizės (pavyzdžiui, siekiant nustatyti garso įraše kalbantį asmenį).

KONSULTACIJA TEISINIAIS KLAUSIMAIS IR PASLAUGŲ KAINA

Jeigu susidūrėte su sutuoktinio neištikimybe ir nusprendėte, kad dėl tokios išdavystės norite nutraukti santuoką, kreipkitės į mūsų skyrybų advokatus, kurie pakonsultuos dėl galimų neištikimybės fakto įrodinėjimo priemonių bei įrodymų leistinumo ir parengs teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Kitą vertus, jeigu patys esate nepagrįstai kaltinami neištikimybe skyrybų byloje, profesionali teisinė pagalba jums taip pat yra be galo svarbi, kadangi teisme turėsite paneigti neištikimybės faktą, ar įrodyti, kad neištikimybe kaltinantis sutuoktinis pats yra kaltas dėl iširusios santuokos. Mūsų advokatų paslaugų kaina skyrybose dėl neištikimybės yra nuo 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą.

Tik nuo pokalbio su advokatu. Tik profesionalus skyrybų advokatas gali paaiškinti, kas yra laikoma neištikimybe teisine prasme ir kokiais įrodymais ją galima įrodyti.

Jeigu kitas sutuoktinis nesutinka skirtis bendru sutarimu, tokiu atveju toks procesas teisme gali trukti nuo 1-2 iki net 3 ar 4 metų.