Skyrybos su užsieniečiu Lietuvoje

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Gyvenant globalioje visuomenėje dažnai susiduriame su reiškiniu, kad tiek Lietuvos Respulikos piliečiai išvyksta gyventi svetur, tiek užsienio šalių piliečiai atvyksta gyventi į Lietuvą, taip pat daugėja ir santuokų, sudaromų tarp skirtingas pilietybes turinčių asmenų. Dėl šios priežasties tampa vis aktualesni klausimai dėl tokių santuokų nutraukimo – kur kreiptis, kaip gali būti nutraukta su užsienio piliečiu sudaryta santuoka, ar galimos skyrybos su užsieniečiu Lietuvoje. Užsienio elementą turinčioms santuokos nutraukimo byloms taikytinos tarptautinės teisės normos, nusakančios kurios valstybės teisės aktai taikomi santuokos nutraukimui bei kurios valstybės teismas turi jurisdikciją nagrinėti tokias santuokos nutraukimo bylas. Nustatyti valstybę, kurios teismui yra teisminga santuokos nutraukimo byla – sudėtingas procesas, reikalaujantis ne vieno tarptautinės, Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės akto išmanymo.

Tais atvejais, kai sutuoktiniai yra skirtingų Europos Sąjungos valstybių piliečiai ir (ar) gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taikomas Europos Sąjungos teisinis reguliavimas. Kitais atvejais (kai sutuoktinis yra trečiosios šalies pilietis ir (ar) gyvena trečiojoje valstybėje)  taikomos arba tarptautinės teisinės pagalbos sutartys, kurių šalys yra Lietuvos Respublika ir kita su ginču susijusi valstybė (dvišalės ir trišalės teisinės pagalbos sutartys), arba nacionalinė teisė.

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINIAI REGULIAVIMAI

Europos Sąjungos teisės aktai nustato bendrąją jurisdikciją bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, nurodančią, jog jurisdikciją turi teismai, esantys toje valstybėje narėje:

  1. kurios teritorijoje:
  • yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
  • buvo sutuoktinių paskiausia nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, arba
  • yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba
  • yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu buvo paduotas bendras pareiškimas, arba
  • yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip metus iki pareiškimo padavimo, arba
  • yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki pareiškimo padavimo ir yra atitinkamos valstybės narės pilietis;

2. kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai.

Jei atsakovas santuokos nutraukimo byloje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos jokioje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar jis nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, be to, tarp Lietuvos ir kitos susijusios valstybės nėra sudarytų teisinės pagalbos sutarčių, apibrėžiančių šeimos bylų teismingumo taisykles, teismas jurisdikciją nagrinėti reikalavimą dėl santuokos nutraukimo nustato, taikydamas nacionalinę teisę. Lietuvos teisės aktai numato, kad skyrybos su užsieniečiu Lietuvoje yra galimos, jeigu nors vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo be pilietybės ir šio asmens be pilietybės nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos teismai taip pat yra kompetentingi nagrinėti šeimos bylas, jeigu abu sutuoktiniai yra užsieniečiai, bet jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir nustačius, kad skyrybos su užsieniečiu gali vykti Lietuvoje, tai dar nereiškia, kad santuokos nutraukimui bus taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir juose įtvirtintos santuokos nutraukimo taisyklės. Šiuo klausimu vėlgi aktualūs Europos Sąjungos, tarptautiniai bei nacionaliniai teisės aktai bei juose išdėstytos taisyklės dėl santuokos nutraukimo bylai taikytinos teisės nustatymo. Santuokos nutraukimui taikytina teisė neabejotinai turi didelę reikšmę tiek dėl santuokos nutraukimo galimybių, tiek dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių reglamentavimo. Taip pat labai svarbu įvertinti tai, kad jeigu santuokos nutraukimo bylą nagrinėjantis teismas turi taikyti užsienio valstybės teisės aktus, tokia skyrybų byla gali užtrukti nepalyginamai ilgiau. Todėl visais atvejais rekomenduotina gerai apsvarstyti bei pasirinkti (kai yra pasirinkimo galimybė) ne tik valstybę, kurioje bus nagrinėjama santuokos nutraukimo byla, tačiau ir palankiausią santuokos nutraukimui taikytiną teisę.

ADVOKATŲ KONSULTACIJA IR ĮKAINIAI

Apibendrinant, skyrybos su užsieniečiu Lietuvoje yra galimos, jeigu tenkinama bent viena aukščiau nurodyta teismingumo taisyklė. Visais atvejais, jeigu nesate tikri dėl to, į kurios valstybės teismą turėtumėte kreiptis – patartina konsultuotis su skyrybų advokatais. Atsižvelgdami į jūsų ir sutuoktinio pilietybę, gyvenamąją vietą bei kitas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, mūsų skyrybų advokatai nustatys valstybę ir teismą, kuriam teisminga jūsų santuokos nutraukimo byla bei pakonsultuos visais skyrybų su užsieniečiu klausimais. Jeigu nėra sutariama dėl konkretaus teisinių paslaugų paketo, skyrybų advokatų kaina santuokos nutraukimo su užsienio piliečiais bylose yra 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą. Susisiekti su mūsų advokatais galite svetainėje esančiais kontaktais.

Tai yra itin reti atvejai. Paprastai santuokos nutraukimo bylos (taip pat ir santuokų su užsieniečiais) sprendžiamos tik pagal nacionalinę teisę tos valstybės, kurios teisme vyksta santuokos nutraukimo byla.

Tais atvejais, kai santuoka nutraukiama bendru sutarimu, skyrybos su užsieniečiu trunka tiek pat, kiek ir skyrybos tarp Lietuvos piliečių. Jeigu santuoka nutraukiama ieškinio tvarka, skyrybos su užsieniečiu gali užtrukti ilgiau dėl objektyvių priežasčių (pvz., būtinybės išversti proceso dokumentus į užsieniečiui suprantamą kalbą, užsienio dokumentų legalizavimo procedūrų ir pan.)