Skyrybos: kiek trunka?

Apie tai, kiek laiko trunka skyrybų procesas, komentarą pateikia advokatas dr. Darius Sauliūnas.

Pirmiausia būtina įvertinti, kad vienas terminas, kuris nustatytas įstatyme ir nepriklauso nuo jokių aplinkybių – tai 30 dienų teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsigaliojimo terminas. Tai reiškia, kad nėra teisinių būdų nutraukti santuoką per 3 dienas ar panašų trumpą laikotarpį. Tokių dalykų negali skleisti joks save gerbiantis teisininkas.

Kokie pagrindiniai etapai ir jų trukmė skyrybų procese?

Nuo to momento, kai sutuoktiniai priima sprendimą skirtis ir kreipiasi į skyrybų advokatą, galima pradėti skaičiuoti pasiruošimo bylai laiką, kuris paprastai trunka 2-3 savaites. Pasiruošimo metu renkami skyrybų bylai reikalingi įrodymai, rengiami procesiniai dokumentai, sutuoktiniai susipažįsta su šiais dokumentais. Be abejo, esant specialiam susitarimui tarp skryrybų advokato ir klientų, šį terminą galima sutrumpinti iki vienos savaitės ir bylos dokumentus suruošti ypatingos skubos tvarka.

Po pasiruošimo bylai etapo seka dokumentų pateikimas teismui ir skyrybų bylos nagrinėjimas. Vadovaujantis įstatymu, teismas, gavęs pareiškimą dėl santuokos nutraukimo, turi paskirti teismo posėdį per 30 dienų. Tačiau teismo posėdis gali būti paskirtas ir greičiau, tai iš esmės priklauso nuo teisėjo, kuriam paskirta nagrinėti bylą, užimtumo. Praktikoje teismo posėdis paskiriamas per 10-20 dienų. Jeigu teisme nekyla klausimų, dokumentai yra tvarkingi, teismo posėdis įvyksta ir priimamas teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Taigi, skyrybų bylos nagrinėjimas teisme trunka 2-3 savaites.

Sekantis santuokos nutraukimo etapas – tai teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimas. Kaip jau minėta, toks teismo sprendimas įsiteisėja per 30 dienų.

Na ir paskutinis etapas skyrybų byloje – santuokos nutraukimo registracija Civilinės metrikacijos įstaigoje. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl santuokos nutraukimo, teismas pats praneša Civilinės metrikacijos įstaigai apie santuokos nutraukimą, o Civilinės metrikacijos įstaiga įregistruoja santuokos nutraukimą. Šis procesas taip pat trunka apie 2-3 savaites.

Apibendrinant, įprastas santuokos nutraukimo procesas trunka 2-3 mėnesius.

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.