Skyrybos: kiek trunka?

Apie tai, kiek laiko trunka skyrybų procesas, komentarą pateikia advokatas dr. Darius Sauliūnas.

Skyrybos sutuoktinių bendru sutikimu panašiai trunka tiek teisme (kai sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų), tiek notarine tvarka (kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų).

Santuoką nutraukiant teisme:

Pirmiausia būtina įvertinti, kad vienas terminas, kuris nustatytas įstatyme ir nepriklauso nuo jokių aplinkybių – tai 30 dienų teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsigaliojimo terminas. Tai reiškia, kad nėra teisinių būdų nutraukti santuoką per 3 dienas ar panašų trumpą laikotarpį. Tokių dalykų negali skleisti joks save gerbiantis teisininkas.

Kokie pagrindiniai etapai ir jų trukmė skyrybų procese?

Nuo to momento, kai sutuoktiniai priima sprendimą skirtis ir kreipiasi į skyrybų advokatą, galima pradėti skaičiuoti pasiruošimo bylai laiką, kuris paprastai trunka 2-3 savaites. Pasiruošimo metu renkami skyrybų bylai reikalingi įrodymai, rengiami procesiniai dokumentai, sutuoktiniai susipažįsta su šiais dokumentais. Be abejo, esant specialiam susitarimui tarp skryrybų advokato ir klientų, šį terminą galima sutrumpinti iki vienos savaitės ir bylos dokumentus suruošti ypatingos skubos tvarka.

Po pasiruošimo bylai etapo seka dokumentų pateikimas teismui ir skyrybų bylos nagrinėjimas. Vadovaujantis įstatymu, teismas, gavęs pareiškimą dėl santuokos nutraukimo, turi paskirti teismo posėdį per 30 dienų. Tačiau teismo posėdis gali būti paskirtas ir greičiau, tai iš esmės priklauso nuo teisėjo, kuriam paskirta nagrinėti bylą, užimtumo. Praktikoje teismo posėdis paskiriamas per 10-20 dienų. Jeigu teisme nekyla klausimų, dokumentai yra tvarkingi, teismo posėdis įvyksta ir priimamas teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Taigi, skyrybų bylos nagrinėjimas teisme trunka 2-3 savaites.

Sekantis santuokos nutraukimo etapas – tai teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimas. Kaip jau minėta, toks teismo sprendimas įsiteisėja per 30 dienų.

Na ir paskutinis etapas skyrybų byloje – santuokos nutraukimo registracija Civilinės metrikacijos įstaigoje. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl santuokos nutraukimo, teismas pats praneša Civilinės metrikacijos įstaigai apie santuokos nutraukimą, o Civilinės metrikacijos įstaiga įregistruoja santuokos nutraukimą. Šis procesas taip pat trunka apie 2-3 savaites.

Apibendrinant, įprastas santuokos nutraukimo procesas trunka 2-3 mėnesius.

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Santuoką nutraukiant notarine tvarka:

Pagal LR Civilinio kodekso 3.541 straipsnio 1 dalį sutuoktiniai, kreipdamiesi į notarą dėl santuokos nutraukimo bendru jų sutikimu, turi pateikti notarui rašytinį patvirtinimą, kad daugiau negu metus netvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo, ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Šio kodekso 3.543 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju sutuoktiniai taip pat turi pateikti notarui įrodymus, kad apie kreipimąsi į notarą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu informavo visus žinomus bendrus jų ar vieno iš jų kreditorius.

Taigi, vadovaujantis minėtu teisiniu reguliavimu kreipiantis į notarą sutuoktiniai turi pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus, kurie padės parengti sutartį atitinkančią sutuoktinių valią, taip pat kreditorių teises ir interesus bei neprieštaraujančią viešajai tvarkai. Konsultacijas dėl sutarties nuostatų sutuoktiniams gali teikti ir notarai, tačiau notarai tokias sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtina tik nuo 2023-01-01, tai reiškia, kad daugiau darbo patirties šioje srityje turės skyrybų advokatai. Skyrybų advokatai padės parengti sutartį greičiau ir geriausiai atitinkančią Jūsų situaciją.

Tuo atveju, jei sutuoktiniai neturi kreditorių sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių gali būti patvirtinta nedelsiant. Notaras peržiūrėjęs skyrybų dokumentus, atsižvelgdamas į savo darbo užimtumą skiria sutuoktiniams tinkamą laiką vizitui. Sutartis dėl santuokos nutraukimo gali būti pasirašoma fiziškai atvykstant į notarų biurą, nuotoliniu būdu per eNotaras arba mišriu būdu.

Tik tuo atveju, jei sutuoktiniai turi dalintino turto ir kreditorių, sutartis tvirtinama ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo kreditoriams įteikimo dienos.

Kreditoriai turite teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo gavimo dienos sutuoktiniams ir notarui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus (jei tokių yra) dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo būdo ar kitų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nuostatų, galinčių pažeisti jų, kaip kreditoriaus, interesus, ir konkrečius siūlymus, kaip į šiuos prieštaravimus būtų galima atsižvelgti.

Notarui patvirtinus sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, ji įsigalioja kitą darbo dieną po jos notarinio patvirtinimo dienos.

Apibendrinant, santuokos nutraukimo procesas notarine tvarka preliminariai trunka nuo 2 savaičių iki 1,5 mėn.