SKYRYBOS BENDRU SUTARIMU TEISME TVARKA

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Skyrybos bendru sutarimu yra dažniausiai praktikoje pasitaikantis santuokos nutraukimo būdas. Mažiausiai 9 iš 10 atvejų sutuoktiniai santuoką nutraukia būtent šiuo keliu. Ir taip yra ne be priežasties. Šiuo būdu inicijuojant santuokos nutraukimą rengiami nesudėtingos formos dokumentai, procesas yra pakankamai greitas, todėl atitinkamai ir išlaidos, susijusios su teisine pagalba, skyrybų procese yra mažesnės, lyginant su kitais santuokos nutraukimo būdais. Be to, nutraukiant santuoką bendru sutarimu, sutuoktiniai nuo prievolės mokėti teismui žyminį mokestį yra atleidžiami.

KADA GALIMA IŠSISKIRTI ABIPUSIU SUTARIMU TEISME?

Skyrybos bendru sutarimu teisme vyksta, kai sutuoktiniai turi bendrų nepilnamečių vaikų, neturi ginčo dėl skyrybų priežasties ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, tokių kaip santuokos metu įgyto turto pasidalijimas, prievolės vaikams ir kt. Sutuoktiniai, kurie neturi nepilnamečių vaikų, abipusiu sutarimu išsiskirti gali tik notarine tvarka, plačiau apie tai skaitykite „Skyrybos notarine tvarka“).

PRAŠYMAI NUTRAUKTI SANTUOKĄ TEISME

Prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu ir sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutuoktiniai turi pateikti vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Šiame prašyme sutuoktiniai, be kita ko, turi nurodyti priežastis, dėl kurių, jų nuomone, santuoka iširo. Taip pat, kaip jau minėta, kartu su prašymu nutraukti santuoką teismui turi būti pateikiama ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje sutuoktiniai turi aptarti visas santuokos nutraukimo teisines pasekmes, tokias kaip santuokos metu įgyto turto ir prievolių kreditoriams pasidalijimas, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, vaikams skiriamo išlaikymo dydis ir jo mokėjimo tvarka, taip pat dalyvavimo auklėjant vaikus ir vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarka bei kiti klausimai. Kartu su šiais dokumentais teismui taip pat turi būti pateikiami ir papildomi dokumentai: santuokos liudijimas, sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, vaikų gimimo liudijimai (jeigu yra), pažyma apie šeimos sudėtį, pažymos apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (jeigu turto nėra – pažymos vis tiek yra reikalingos), informacija apie finansinius įsipareigojimus ir sutartys su kreditoriais (jeigu yra) bei kiti reikalingi dokumentai.

Sutuoktiniai, kurie turi kreditorių, privalo pateikti kreditoriams pranešimą apie pradedamas skyrybas teisme. Prie pranešimo būtina pridėti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties kopiją.

Verta atkreipti dėmesį, kad jeigu nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą reikalavimus pareiškia sutuoktinių ar vieno iš jų kreditoriai, santuokos nutraukimo byloje sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teismas nepatvirtina tol, kol neišsprendžiami kreditorių reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kreipiantis į teismą su prašymu nutraukti santuoką bendru sutarimu, teismui turi būti pateikiami įrodymai apie tai, kad kreditoriams pranešta apie ketinimą nutraukti santuoką bei pateikta sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių kopija. Siekiant koncentruoto ir greito proceso, rekomenduotina teismui pateikti ne tik kreditorių informavimą pagrindžiančius dokumentus, tačiau gauti bei teismui pateikti kreditorių sutikimus dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties sąlygų, susijusių su įsipareigojimų kreditoriams vykdymu. Jeigu kreditoriai prieštarauja dėl sutartyje numatyto sutuoktinių finansinių įsipareigojimų pasidalijimo, turi būti koreguojama sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių bei kreditoriai užklausiami pakartotinai.

Prašymas dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu teisme išnagrinėjamas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos. Teismas priima sprendimą santuoką nutraukti tik jeigu įsitikina, kad santuoka yra faktiškai iširusi. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, santuoka laikoma iširusia, jeigu sutuoktiniai kartu nebegyvena, be to, daugiau nei metus nebeveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Teismas, savo sprendimu nutraukdamas santuoką, patvirtina ir sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios turinys įtraukiamas į teismo sprendimą. Pažymėtina, kad jeigu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, teismas sutarties netvirtina, o bylą dėl santuokos nutraukimo sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos sutuoktiniai neįvykdo teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas prašymą palieka nenagrinėtą.

Verta paminėti, kad teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo yra galutinis ir jos šalims turi įstatymo galią. Šios taisyklės išimtys gali būti siejamos tik su viena LR Civilinio kodekso nuostata, nustatančia, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

KAINA UŽ SANTUOKOS NUTRAUKIMĄ BENDRU SUTARIMU TEISME TVARKA

Profesionalių dokumentų dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu parengimo kaina yra nuo 79 EUR. Norėdami sužinoti tiksliai kiek kainuos Jūsų skyrybų procesas, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Net skyrybų bendru sutarimu sutvarkymas yra per daug svarbus gyvenimo klausimas, kad jį spręstume bent jau nepasitarę su teisininku. Šiems svarbiems klausimams spręsti, įvairių klaidų ir nesusipratimų išvengti, savo laiką, pinigus ir net nervus taupyti geriausiai padės skyrybų advokatas, turintis tokių bylų patirties ir praktikos.

Pastaruoju metu gana žymiai pakilo įvairių paslaugų, tame tarpe ir advokatų teisinių paslaugų įkainiai. Jeigu prieš pora metų ar net metus buvo galima tikėtis skyrybų bendru sutarimu (nesant vaikų, dalintino turto ir kreditų) kainos tarp 80-150 EUR, tai dabar be 100 EUR tokia paslauga vargiai tikėtina. Dažniausiai skyrybose pasitaikanti situacija yra kuomet sutuoktiniai jau turi ir vaikų, ir bendro turto, ir kreditorių. Šiuo atveju procesas yra šiek tiek ilgesnis ir sudėtingesnis, todėl ir skyrybų kaina gali svyruoti nuo 400 EUR iki 600 EUR. Advokatų valandinis įkainis Vilniaus mieste šiuo metu yra vidutiniškai 120-130 EUR už valandą.