Santuokos nutraukimo procedūros

Santuokos nutraukimo procese privalu abiems sutuoktiniams atlikti sekančias procedūras:

 • Konsultuotis pas advokatą

  Sumokėti mokestį.

 • Užsakyti pažymas – VĮ Regitroje

  Sumokėti mokestį, paimti pažymas.

 • Užsakyti išrašus – VĮ Registrų centre

  Sumokėti mokestį, paimti išrašus.

 • Užsakyti nuorašus pas notarą

  Sumokėti mokestį, paimti nuorašus.

 • Užsakyti pas advokatą teismo procesinius dokumentus/dokumentus, kurie teikiami notarui

  Sumokėti mokestį, paimti dokumentus.

 • Pateikti procesinius dokumentus teismui/notarui

  Ieškinio teisenoje – sumokėti žyminį mokestį banke.

 • Priimti šaukimus

  Šaukimas gali būti įteiktas tiesiogiai adresatui, o jo neradus gyvenamojoje vietoje – kam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. Teismo šaukimas yra įteikiamas pasirašytinai. Šaukimą priėmęs asmuo pažymoje įrašo savo vardą, pavardę, taip pat savo ryšį su adresatu (CPK 124 str.)

 • Dalyvauti teismo posėdyje/rezervuoti vizitą notarų biure dėl sutarties patvirtinimo

 • Paimti teismo sprendimus teisme

  Sumokėti mokestį banke – kvitą pateikti teismui.