Skyrybos vienam nesutinkant

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, santuokos nutraukimas yra galimas trimis būdais: santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės. Visais atvejais sutuoktiniams rekomenduotina bandyti surasti taikų sprendimą ir santuoką nutraukti bendru sutarimu, kartu nutariant dėl visų santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, tokių kaip turto pasidalijimas, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, vaikams skiriamas išlaikymas ir kitos santuokos nutraukimo pasekmės. Tačiau dažnai pasitaiko situacijų, kuomet bendras sutarimas šiais klausimais nėra surandamas. Skyrybos vienam nesutinkant suponuoja tam tikrą sutuoktinių ginčą. Vienais atvejais tai būna ginčas dėl priežasčių, lėmusių iširusią santuoką, kitais atvejais – ginčas dėl turto pasidalinimo, prievolių kreditoriams, vaikų gyvenamosios vietos ir panašių klausimų. Tokiais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių nesutinka taikiai nutraukti santuokos, kitas sutuoktinis gali inicijuoti santuokos nutraukimą vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinio kaltės.

KOKIOS YRA GALIMYBĖS SKIRTIS VIENAM NESUTINKANT?

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu yra galimos tik esant įstatyme griežtai apibrėžtoms aplinkybėms:  sutuoktinių atžvilgiu yra priimtas teismo sprendimas dėl separacijos ir sutuoktiniai sutuoktiniai gyvena skyrium daugiau nei vienerius metus, vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar nežinia kur esančiu, taip pat kai vienas sutuoktinis pagal teismo nuosprendį atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą (plačiau apie tai skyriuje „Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu“). Pažymėtina, kad šis sąrašas aplinkybių, dėl kurių yra galimos skyrybos vieno sutuoktinio prašymu, yra baigtinis ir negali būti niekaip plečiamas. Tai reiškia, kad jeigu neegzistuoja nė viena iš šių nurodytų aplinkybių, santuokos nutraukimas vienam nesutinkant yra įmanomas tik teikiant teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės.

Skyrybos vienam nesutinkant dažniausiai yra inicijuojamos teikiant teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Sutuoktinio kaltė gali pasireikšti kaip esminis savo kaip sutuoktinio pareigų pažeidimas, dėl kurio sutuoktinių bendras gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos yra suprantamos kaip lojalumas, tarpusavio pagalba ir moralinė bei materialinė parama, visapusiškas rūpinimasis vaikais ir visa šeima (plačiau apie tai skyriuje „Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės“). Tokio pobūdžio skyrybų bylos yra nagrinėjamos bendra ginčo teisenos tvarka, teismui reiškiamas ieškinys, atsakovas (kitas sutuoktinis) teikia atsiliepimą į ieškinį, byla nagrinėjama teismo posėdyje, kuriame turi dalyvauti abi šalys ar jų įgalioti atstovai. Be to, sutuoktinis, inicijuojantis tokią skyrybų bylą, turi sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį.

SANTUOKOS NUTRAUKIMO KAINA IR LAIKAS

Remiantis tuo, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad skyrybos vienam nesutinkant yra ilgesnis ir teisiškai sudėtingesnis procesas lyginant su santuokos nutraukimu bendru sutuoktinių sutikimu. Vienam iš sutuoktinių inicijuojant santuokos nutraukimą kai kitas sutuoktinis nesutinka išsiskirti taikiai, bet kuriam iš sutuoktinių gresia ne tik prarasti teisėtai priklausantį turtą, galimybę matytis su vaikais, tačiau ir finansiniai praradimai, jeigu pralaimėjus ginčą tektų padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas. Negana to, santuokos nutraukimas vienam nesutinkant visuomet lemia abiejų šalių neigiamus emocinius išgyvenimus, kurie daro įtaką ne tik pačių sutuoktinių, tačiau ir jų vaikų psichinei sveikatai. Dėl šių priežasčių asmenims, kurių sutuoktiniai nesutinka nutraukti santuokos taikiai, arba asmens, kurių atžvilgiu pradėtas teisminis procesas dėl santuokos nutraukimo, visuomet rekomenduojame kreiptis į skyrybų advokatus. Skyrybų advokatų paslaugų kaina yra 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą.

Prieš skyrybas reikia stengtis su kitu sutuoktiniu ieškoti bendro sutarimo dėl to kaip bus išspręstas klausimas dėl vaikų gyvanamosios vietos, jų išlaikymo, turto padalinimo, įsipareigojimų bankams ir kitiems kreditoriams. Nepavykus tokio sutarimo rasti patiems – kreiptis teisinės pagalbos į skyrybų advokatą.

Kantriai paaiškinti, kad santuoka negalima tik vieno sutuoktinio valia. Bent vienam sutuoktiniui galutinai apsisprendus nutraukti santuoką, lieka tik skyrybos kaip vienintelė logiška išeitis iš susidariusios situacijos.